21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Антропогенні ландшафти

Додано: 3 лютого
Предмет: Екологія, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
17 запитань
Запитання 1

Екологія це наука, яка вивчає:

варіанти відповідей

живі та неживі організми

взаємодію живих організмів між собою та навколишнім середовищем

взаємодію неживих організмів з навколишнім середовищем

Запитання 2

Основні завдання екології:

варіанти відповідей

формування екологічного мислення та розвиток екологічної культури в населення

вивчення стану живих та неживих організмів

прогнозування й оцінювання можливих наслідків для природного середовища від діяльності людини

досліджувати вплив температури на тварин

Запитання 3

Назвіть основні методи екологічних досліджень

варіанти відповідей

моделювання

фотофіксація

мікроскопія

експеримент

копіювання

Запитання 4

Що є предметом дослідження екології?

варіанти відповідей

Функціонування екосистеми.

Антропогенні екосистеми.

Запитання 5

Термін "екологія" походить з грецької мови та в перекладі означає:

варіанти відповідей

навколишнє середовище

дім, домівка, помешкання

природа

забруднення

Запитання 6

Екологічні чинники поділяються на:

варіанти відповідей

енергогенні

біогенні

антропогенні

адаптогенні

абіогенні

тромбогенні

Запитання 7

Виберіть антропогенні чинники

варіанти відповідей

висадження дерев

руйнування середовища існування

обмежене полювання

забруднення середовища

Запитання 8

Вперше термін “екологія” був запропонований

варіанти відповідей

Ю. Ізраелем

В.І. Вернадським

Ч. Дарвіном

Е. Геккелем

Запитання 9

Серед переліку виберіть антропічні фактори

варіанти відповідей

вплив промисловості, вплив людини, транспорту

вплив промисловості, вплив людини, повітря

вплив промисловості, вплив людини, води

Запитання 10

Екологічні чинники ( фактори) це

варіанти відповідей

усі компоненти навколишнього середовища

компоненти живої природи

компоненти неживої природи

Запитання 11

Що таке природний комплекс (ландшафт)?

варіанти відповідей

сукупність компонентів живої природи на певній території

сукупність компонентів природи на певній території

поєднання взаємопов'язаних компонентів природи на певній території

сукупність компонентів неживої природи на певній території

Запитання 12

Місцевість, змінена діяльністю людини..

варіанти відповідей

рівнинний ландшафт

природний ландшафт

антропогенний ландшафт

фації

Запитання 13

Основні чинники формування ландшафтів..

варіанти відповідей

Сонячна енергія, підстилаюча поверхня, тривалість дня, теплий атмосерний фронт

Циркуляція атмосфери, сонячна енергія, вплив клімату, підстилаюча поверхня

Однотипний рельєф, тривалість дня, помірні повітряні маси, сонячна енергія

Тривалість дня, теплий атмосферний фронт, підстилаюча поверхня

Запитання 14

В Україні переважають

варіанти відповідей

природні ландшафти

антропогенні ландшафти

міські ландшафти

лісогосподарські ландшафти

Запитання 15

Антропогенним компонентом ландшафту є


варіанти відповідей

гірські породи

ґрунти

водосховища

рослинність

Запитання 16

Укажіть правильне твердження щодо ландшафтів


варіанти відповідей

ландшафти не змінюються з часом

характерною рисою ландшафту є його однорідність

усі ландшафти займають однакову за площею територію

на формування ландшафту впливають тільки антропогенні чинники

Запитання 17

Програма ООН з довкілля, спрямована на вирішення найгостріших проблем сучасної екологічної кризи - це:


варіанти відповідей

ЮНЕСКО


ЮНЕП


МСОП


ЮНІСЕФ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест