Онлайн-тести з екології

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Хто з вчених ввів в науковий обіг термін "біологічне землеробство"?
Приклад запитання:  Сукупність особин виду, які тривалий час мешкають у певній частині його ареалу, частково чи повністю ізольовано від інших подібних сукупностей особин цього ж виду, і характеризуються певним генофондом, називається...
Екологія, 10 клас
Створено 1 листопада
Приклад запитання: Як називається розділ радіоекології, який вивчає закономірності міграції радіонуклідів в агропромисловій сфері?
Приклад запитання: Вид на планеті існує як сукупність:
Екологія, 10 клас
Створено 26 жовтня
Приклад запитання: Закінчить речення: "Накопичення у воді біогенних елементів під дією антропогенних чи природніх чинників називається ..."
Приклад запитання: Циклічні коливання інтенсивності та характеру біологічних процесів, їх кількісні та якісні зміни, що відбуваються на всіх рівнях життя - це...
Екологія, 10 клас
Створено 19 жовтня
Приклад запитання: Закінчить речення: "Сукупність культивованих рослин, які відрізняються певними ознаками, що зберігаються при розмноженні і мають штучне походження, називається ..."
Приклад запитання: 1.    Що представляють собою нітрати?
Екологія, 10 клас
Створено 11 жовтня
Приклад запитання: Закінчіть речення: "Комплекс заходів щодо поліпшення угідь і сворення сприятливих умов для вирощування сільськогосподарських культур називається ..."
Екологія, 11 клас
Створено 9 жовтня
Приклад запитання: Енергозбереження це...
Екологія, 10 клас
Створено 7 жовтня
Приклад запитання: Закінчіть речення: "Багаторічний режим погоди, характерний для даної місцевості називається ..."
Приклад запитання: Екологія - це наука про....
Приклад запитання: Які види альтернативної енергетики найперспективніші в Україні?
Приклад запитання: Повторне використання шляхом переробки відходів виробництва, речей, продуктів, які втратили свої корисні якості називається:
Екологія, 11 клас
Копія з тесту: Екологія 11 клас
Приклад запитання: Екологія - це наука про....
Екологія, 10 клас
Створено 23 вересня
Приклад запитання: Закінчить речення: "Рослинне угрупування, створене людиною в результаті посіву культурних рослин називається ..."
Екологія, 9 клас
Створено 20 вересня
Приклад запитання: Скільки часу людина може прожити без повітря?
Екологія, 11 клас
Створено 18 вересня
Приклад запитання: Якщо вантаж виходить за 3 ступінь верхньої зони негабаритності, то він:
Екологія, 10 клас
Створено 16 вересня
Приклад запитання: Під впливом чого природня екологічна система змінюється в агроекосистему?
Екологія, 9 клас
Створено 13 вересня
Приклад запитання: Забруднення -це...
Приклад запитання: Що таке екологічні фактори?
Приклад запитання: до абіотичного фактора природного середовища, належить-
Екологія, 10 клас
Створено 5 вересня
Приклад запитання: Як називається розділ екології, який займається вивченням популяцій, їхньою структурою та чисельністю?
Екологія, 10 клас
Створено 25 серпня
Приклад запитання: Хто з вчених став основоположником науки, запропонувавши в ХІХ ст. термін "екологія"?
Екологія, 11 клас
Створено 3 червня
Приклад запитання: При обстеженні хворого, виявлене новоутворення в білій речовині півкуль великого мозку з локалізацією у коліні та передньому відділі задньої ніжки внутрішньої капсули. Волокна якого провідного шляху мозку будуть зруйновані?
Приклад запитання: Охарактеризуй "справжнього друга"
Приклад запитання: Парний орган бобоподібної форми, розміщений біля задньої стінки черевної порожнини на рівні другого поперекового хребця:
Приклад запитання: На території Запорізької області розташовані 3 водно-болотні угіддя міжнародного значення ( вибери правильні назви):
Приклад запитання: Збільшення концентрації якого газу призводить до посилення парникового ефекту?
Приклад запитання: Комплексна система спостережень, оцінювання і прогнозування змін навколишнього середовища: