"Апостроф.М'який знак."

Додано: 13 серпня 2019
Предмет: Українська мова
Тест виконано: 17 разів
14 запитань
Запитання 1

Укажіть ряд,де в усіх словах треба писати апостроф:

варіанти відповідей

з..єднати, під..їхати, кур..єр, бракон..єр, Лук..янівка;

м..ята, м..який, моркв..яний, роз..ятрити, любов..ю;

В..ячеслав, верф..ю, ін..єкція, Х..юстон, без..язикий;

возз..єднання, духм..яний, миш..як, розз..явити.

Запитання 2

Позначте ряд, де всі слова пишуться з м'ким знаком:

варіанти відповідей

порт..єра, кар..єра, ател..є, Монтеск..є, миш..як;

фел..єтон, б..юджет, біл..ярд, комп..ютер, В..єтнам;

міл..йон, павіл..йон, бул..йон, барел..єф, ін..єкція;

Н..ютон, ал..батрос, міл..ярд, конферанс..є, Мол..єр.

Запитання 3

Укажіть рядок, де у всіх словах потрібно писати апостроф:

варіанти відповідей

м..ята, Руж..є, двох..ярусний, об..єднати,черв..як;

під..їсти, мавп..ячий, Д..Артан..ян, грав..юра;

М..юнхен, кар..єра, дзв..якнути, св..ято, суб..єкт;

цв..ях, арф..ярка, безправ..я, бур..я, цв..ях.

Запитання 4

Позначте рядок, де в усіх словах потрібно писати м'який знак:

варіанти відповідей

л..он, Н..ю-Йорк, ковз..кий, Хар..ків, Нас..тя;

батал..йон, суспіл..ство, щас..тя, Іл..ля, смієш..ся;

брен..чати, міл..йон, бажан.., сіл..с..кий, хвац..ко;

дз..об, Н..ютон, різ..ко, верф.., смієш..ся, ком..юніке.

Запитання 5

Укажіть рядок, де потрібно писати апостроф:

варіанти відповідей

солов..ї, п..єдестан, бар..єр, фотоз..йомка, р..ясно;

подвір..я, п..янкий, зв..язок, реп..ях, кар..єрист;

гілл..ястий, верб..я, без..ідейний, прислів..я, Жул..єн;

в..юн, кур..йоз, Св..ятослав, узгір..я, він..єтка.

Запитання 6

Укажіть рядок, де в усіх словах потрібно писати м'який знак:

варіанти відповідей

близ..ко, т..охкати, реал..ний, нян..чин, брон..овик;

малесен..кий, сер..йозний, по-козац..кому, Ул..яна, біл..чин;

витяз.., збіжж..я, хлопец.., степ.., розкіш..;

буд..те, батен..ко, ф..юзеляж, сім..десят, бібліотекар...

Запитання 7

Апостроф треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

ум..ятина, знічев..я, харків..янин,міжз..їздівський, реп..ях;

кам..яний, м..ясниці, горохв..яний,мр..яка, краков..як;

сум..яття, недокрів..я, р..ябенький, грав..юра, вітр..як;

дит..ясла, пів..аркуша, розп..яття, повір..я, тр..юк.

Запитання 8

М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

біл..ше, Гуцул..шина, київс..кий, піс..ня,леген..кий;

Терноніл..ський, ніч..ка, дяд..ко,бат..ко, щас..тя;

вуз..кий, б’єт..ся, бад..орість, нян..чин, людс..кіст..;

л..отчик, Уман..щина, їдал..ня, взірец.., віс...тю.

Запитання 9

Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх варіантах, ОКРІМ:

варіанти відповідей

Не розіб..єш горіха, то не з..їси й зернятка.

То сніг, то завір..юха, бо зима коло вуха.

На чужім подвір..ї і мухи б..ють.

Череп..я довше живе, ніж цілий глек.

Запитання 10

М’який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

безсил..ля, постав..те, борот..бист, порад..те;

сімдесят.., колодяз..ник, кобзар..,Сибір..;

мистец..кі, північ.., майбут..нє, склепін..частий;

ниточ..ці, повіл..но, славет..ність,киц..ка.

Запитання 11

Прочитайте текст.

Чумаки були неабиякими романтиками. Від(1)їжджаючи по сіль, вони брали із собою жмутик духм(2)яної трави, жменьку рідної землі. Ці обереги були для них св(3)яті: нагадували про покинуті медв(4)яні ниви, укриті р(5)яскою ставки, м(6)ятні купелі. Вони навіювали спогади про зор(7)яні родинні вечори, коли вся сім(8)я слухала солов(9)їні переливи.

Укажіть цифри,де в усіх словах ТРЕБА писати апостроф:

варіанти відповідей

1,2,4,7;

1,3,6,8;

1,6,8,9;

4,5,7,8.

Запитання 12

Прочитайте текст.

Хліб і рушник — одвіч(1)ні людс(2)кі символи. Хліб-сіл(3) на вишитому рушникові були високою ознакою гостинності українс(4)кого народу. Кожному, хто приходив з чистими помислами, підносили цю давню слов(5)янс(6)ку с(7)вятиню. Прийняти рушник, поцілувати хліб символізувало духовну єдніст(8), глибоку пошану тим, хто виявив її.

Позначте цифри, де в усіх словах ТРЕБА писати м'який знак.

варіанти відповідей

1,2,3,4,8;

2,3,4,6,8;

3,5,6,7,8;

4,5,6,7,8.

Запитання 13

Прочитайте текст.

Об(1)їхав я багато кра(2)їв. Гарних, дивних, цікавих. Тепер у місті живу. Та враз я згадав хлоп(3)ячі забави на батьківському подвір(4)ї. Почув трав(5)яний дух. Дух, де в(6)ється моя Рось. Задзвеніли мені солов(7)ї, кропив(8)янки, очерет(9)янки, заворкотіли голуб(10)ята. Запахли в рідному саду р(11)яст, рум(12)янок, п(13)ятиперстень. І м(14)ята. Холодна, кучер(15)ява.

Позначте цифри, де в усіх словах НЕ ТРЕБА писати апостроф.

варіанти відповідей

1,2,5,12,14;

2,8,9,13;

2,9,11,15;

3,4,6,7,10.

Запитання 14

Прочитайте речення.

Проводили купал(1)с(2)кий обряд на березі річ(3)ки, на леваді, луках чи лісовій галявин(4)ці, але з неодмінною умовою — наявніс(5)тю води.

З отця Василя зірвало ви­хором його скуфійку і понесло гет(6) униз по Д(7)ністровс(8)кій до­лині, у хорунжого мало-мало не вирвало з рук хоругви і тіл(9)ки-но держал(10)но уломило.

Летіт(11), соловейки, на нашу земел(12)ку, спішіт(13), ластівон(14)ки, пасти корівон(15)ки! 

Позначте цифри, де в усіх словах НЕ ТРЕБА писати м'який знак.

варіанти відповідей

1,3,6,7,14;

2,4,6,8,15;

3,4,5,7,10;

7,9,11,13,15.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест