Апостроф

Додано: 3 листопада 2019
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 364 рази
12 запитань
Запитання 1

Апостроф пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

львів..янин, підрум..янений, з..являтися, ф..юзеляж

подвір..я, пан..європейський, р..яжанка, трав..янистий

торф..яний, між..ярусний, роз...ятрити, дев..яносто

Лук..яненко, Св..ятослав, Мар..яна, Карп..юк

Запитання 2

Усі слова слід писати з апострофом:

варіанти відповідей

п..ять, р..ябий, моркв..яний, без..язикий

різдв..яний, В...ячеслав, зв..язок, Лук..яненко

транс..європейський, бур...ян, торф..яний

ал..янс, к..ювет, вар..єте, без..ядерний

Запитання 3

В усіх словах треба ставити апостроф:

варіанти відповідей

довір..я, львів..янин, верб..я, комп..ютер, в..яз

реп..ях, зв..язок, міжгір..я, сер..йозний, медв..яний

зів..янути, л...якати, різьб..яр, кучер...явий, цв..ях

св..ятковий, Лук..янчук, двох..ярусний, торф..яний, бур..ян.

Запитання 4

Апостроф пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Інтерв…ю, подвір...я, духм…яний, арф…яр.

Дит…ясла, торф…яний, верб..я, В..ячеслав.

Б…юджет, з…являтися, п…єдестал, цв…ях.

Мін…юст, пан…європейський, трав…янистий, фой…є.

Запитання 5

Апостроф пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

П…ятсот, моркв…яний, дзв…якнути, бур...як

Миш…як, підрум…янений, з…являтися, св…ято

М...яч, любов…ю, інтерв…ю, між…ярусний.

Валер…ян, Лук…ян, солов…їний, різьб…яр.

Запитання 6

Прочитайте речення

Мати перша в світі навчила любити солов(1)їні ранки, п(2)янкий любисток, духм(3)яну м(4)яту, зелене верб(5)я.

Апостроф треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 7

Апостроф пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

підрум..янений хліб, з..являтися вчасно

п..ять відсотків, б..юджетний кодекс

розпочинати кар..єру, св..яткові заходи

зар..яджати батарею, громадянське об..єднання

Запитання 8

Апостроф треба писати на місці обох пропусків рядка

варіанти відповідей

рел..єф міжгір..я

присв..ятити сім..ї

сер..йозний об..єкт

з..їсти м...ясо

Запитання 9

Апостроф слід писати на місці обох пропусків у рядку

варіанти відповідей

велике сузір..я, роз..ятрена рана

очікувана прем..єра, духм..яна страва

гарне ім..я, швидкий пор..ятунок

досвідчений різьб..яр, високий бур..ян

Запитання 10

Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

черв..ячок, в..юнкий, р..юмсати

без..іменний, п..єса, з..єднаний

пір..їнка, трав..янистий, зів..яти

міл..ярд, жнив..яний, пред..явник

Запитання 11

 Прочитайте речення.

В Україні існує повір(1)я, що духи померлих дітей на Св(2)ят-вечір з(3)являються до своїх люб(4)язних матерів на вечерю, і ніякі кам(5)яні мури цьому перешкодити не можуть.

Апостроф треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 12

Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх варіантах, ОКРІМ

варіанти відповідей

Не розіб..єш горіха, то не з..їси й зернятка.

Хата без рушників — шо сім..я без дітей

На чужім подвір..ї і мухи б..ють.

Череп..я довше живе, ніж цілий глек.

То сніг, то завір..юха, бо зима коло вуха.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест