АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

Додано: 23 травня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 323 рази
12 запитань
Запитання 1

Резерфорд запропонував

варіанти відповідей

 планетарну (ядерну) модель будови атома

квантову модель атома

еквіпотенціальну модель будови атома

стаціонарний стан будови атома

Запитання 2

Корпускулярно-хвильовий дуалізм —

варіанти відповідей

універсальна властивість матеріальних об’єктів, яка полягає в тому, що в поведінці того самого об’єкта можуть виявлятись і корпускулярні, і хвильові риси

кожній рухомій частинці відповідає певна хвиля

атомна система може перебувати тільки в особливих стаціонарних (квантових) енергетичних станах, кожному з яких відповідає певне значення енергії; перебуваючи в стаціонарному стані, атом не випромінює енергію.

є характерним не лише для фотонів, а й для будь-­яких інших мікрочастинок

Запитання 3

Різнокольорові лінії, розділені широкими темними смугами

варіанти відповідей

називають лінійчастим спектром випромінювання 

лінійчастим спектром

неперервний спектр

лінійчастим спектром поглинання

Запитання 4

Метод якісного і кількісного визначення складу речовини за її спектром називають

варіанти відповідей

аналізом Планка

нейтронно-сперктальним аналізом

спектральним аналізом

молекулярним аналізом

Запитання 5

Квантовий генератор —

варіанти відповідей

випромінювання, яке виникає під впливом зовнішньої електромагнітної хвилі

випромінювання, що виникає внаслідок спонтанного переходу атомів у стан із нижчим рівнем енергії

частота фотона, унаслідок поглинання якого атом переходить з основного стану в збуджений

це джерело електромагнітних хвиль, дія якого будується на явищі вимушеного випромінювання.

Запитання 6

Протони і нейтрони, що входять до складу ядра атома, називають

варіанти відповідей

нуклонами

протоновим числом

зарядовим числом

нуклідами

Запитання 7

Дефект мас

варіанти відповідей

це різниця маси нуклонів, з яких складається ядро, і маси ядра

ціе енергія, необхідна для повного розщеплення ядра на окремі нуклони

це фізична величина, яка характеризує ядро певного нукліда й чисельно дорівнює енергії зв’язку, що припадає на один нуклон ядра

Запитання 8

здатність речовин до радіоактивного випромінювання

варіанти відповідей

називають радіонуклідами

називають радіоактивним випромінюванням

називають радіоактивністю

називають радіонуклідами.

Запитання 9

 що різні радіонукліди можуть випромінювати

варіанти відповідей

промені трьох видів:

1) α-випромінювання — позитивно заряджені важкі частинки (ядра атомів Гелію);

2) β-випромінювання: β–-випромінюван ня — негативно заряджені легкі частинки (швидкі електрони), β+-випромінювання — позитивно заряджені легкі частинки (швидкі позитрони);

3) γ-випромінювання

промені асолютно різних типів

промені чотирьох видів:

1) α-випромінювання — позитивно заряджені важкі частинки (ядра атомів Гелію);

2) β-випромінювання: β–-випромінюван ня — негативно заряджені легкі частинки (швидкі електрони);

3) β+-випромінювання — позитивно заряджені легкі частинки (швидкі позитрони);

4) γ-випромінювання

промені двох видів:

1) α-випромінювання — позитивно заряджені важкі частинки (ядра атомів Гелію);

2) γ-випромінювання

Запитання 10

Період піврозпаду -

варіанти відповідей

це фізична величина, що характеризує радіонуклід і дорівнює часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер даного радіонукліда

це розпад того чи іншого ядра радіонукліда

здатність ядер радіонуклідів довільно перетворюватися на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок.

фізичну величину, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певному радіоактивному джерелі за с

Запитання 11

Різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких можуть довільно перетворюватися на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок і γ-променів називаються

варіанти відповідей

радіоактивні ізотопи

сцинтиляційний лічильник

бульбашкова камера 

γ-випромінювання

Запитання 12

Ядерний реактор — пристрій

варіанти відповідей

пристрій в якому відбувається перетворення енергії ядер в елетричну

в якому ядерна реакція перетворюється на електричну

призначений для здійснення керованої ланцюгової реакції поділу, яка завжди супроводжується виділенням енергії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест