22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Бази даних

Додано: 30 вересня 2020
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 7 разів
25 запитань
Запитання 1

Двовимірна таблиця - це основний атрибут ...


варіанти відповідей

ієрархічної моделі баз даних

реляційної моделі баз даних

мережевої моделі баз даних

повнозв’язної бази даних

Запитання 2

Як називається поле, в якому дані не можуть повторюватись?


варіанти відповідей

основне

ключове

активне

головне

Запитання 3

Для оформлення потрібних даних з бази даних згідно з вимогами стандартів чи замовника і виведення їх на папір призначені...


варіанти відповідей

форми

звіти

запити

фільтри

Запитання 4

Системи управління базами даних - це:


варіанти відповідей

програмний засіб для автоматизації обчислення

система для представлення інформаційних масивів у зовнішній пам’яті комп’ютера

програмний засіб для автоматизації зберігання і пошуку інформації

Запитання 5

СУБД дозволяють виконувати наступні операції:

варіанти відповідей

представляти інформацію про предмети і явища реального світу у структурній формі

зберігати інформацію на зовнішніх запам’ятовуючих пристроях комп'ютера

передавати і отримувати інформацію по телекомунікаційним каналам об’єднувати інформацію, яка відноситься до одних і тих же об’єктів і яка зберігається у різних базах даних

здійснювати пошук і відбір інформації по заданим критеріям

Запитання 6

Таблиця даних містить:


варіанти відповідей

інформацію про сукупність однотипних об’єктів

інформацію про сукупність всіх об’єктів, яка відноситься до деякої предметної області

інформацію про конкретний об’єкт

необмежений об’єм інформації

Запитання 7

Рядок таблиці даних містить:


варіанти відповідей

інформацію про сукупність однотипних об’єктів

інформацію про сукупність всіх об’єктів, яка відноситься до деякої предметної області

інформацію про конкретний об’єкт

тільки текстову інформацію про об’єкт

Запитання 8

Стовпчик таблиці даних містить:


варіанти відповідей

інформацію про сукупність однотипних об’єктів

інформацію про сукупність всіх об’єктів, яка відноситься до деякої предметної області

інформація про конкретний екземпляр об’єкта

сукупність значень одного з інформаційних атрибутів для всіх однотипних об’єктів

Запитання 9

Структура таблиці даних визначається:


варіанти відповідей

розміром таблиці

списком найменуванні стовпців таблиці

списком стовпців і номерів рядків в таблиці

кількістю однотипної інформації

Запитання 10

Полем даних називається:варіанти відповідей

значення атрибута для конкретного екземпляра об’єкта

елемент структури таблиці

список значень конкретного атрибута для всіх однотипних об’єктів

інформація про об’єкт

Запитання 11

Поле даних може містити інформацію наступного типу:


варіанти відповідей

число

текст

примітка

звукові об’єкти

Запитання 12

Таблиця даних називається головною, якщо:


варіанти відповідей

усі дані бази представлені цією таблицею

усі поля таблиці являються посиланнями на інші таблиці даних

таблиця даних містить поля, які є посиланнями на інші таблиці даних

у складі бази даних є таблиця, яка містить поля-посилання на дану таблицю

Запитання 13

Таблиця називається підпорядкованою, якщо:


варіанти відповідей

усі бази представлені цією таблицею

усі поля таблиці є посиланнями на інші таблиці даних

таблиця даних містить поля, які є посиланнями на інші таблиці даних

у складі бази даних є таблиця, яка містить поля-посилання на дану таблицю

Запитання 14

Таблиці називається зв’язаними, якщо:


варіанти відповідей

одна з них є головною, а інша підпорядкованою

якщо одна з них є підпорядкованою іншій (безпосередньо чи через ланцюг таблиць даних)

їх структури співпадають частково

з однаковими полями та записами

Запитання 15

Ключем таблиці даних називається:


варіанти відповідей

рядок таблиці, що містить унікальну інформацію

сукупність полів таблиці, яка однозначно визначає кожний її рядок

конкретне поле таблиці

конкретний запис таблиці

Запитання 16

Чи можуть різні рядки таблиці мати однакове значення ключа?


варіанти відповідей

так

ні

залежно від ситуації

обов’язково

Запитання 17

Запит до бази це:


варіанти відповідей

таблиця, відсортована за збільшенням чи зменшенням значень ключа

таблиця, отримана з вихідної шляхом вибору рядків, які задовольняють заданим умовам на значення полів

таблиця, отримана з сукупностей зв’язаних таблиць шляхом вибору рядків, які задовольняють заданим умовам

Запитання 18

На якій мові з перелічених нижче записуються запити для сучасних баз даних


варіанти відповідей

Clipper

Pascal

SQL

Visual Basic

Запитання 19

У яких одиницях вимірюється довжина поля в БД?


варіанти відповідей

сантиметр

кілобайт

символ

поле не має одиниць вимірювання

Запитання 20

Що таке форма?


варіанти відповідей

вікно на екрані комп'ютера з містом для введення даних та позначенням полів

визначення полів баз даних

таблиця, в якій знаходяться дані

спеціалізований режим для створення таблиць

Запитання 21

До об’єктів бази даних належать:


варіанти відповідей

макроси

таблиці

групи

поля в макросах

записи в групах

Запитання 22

До об’єктів бази даних належать:


варіанти відповідей

звіти

форми

правила

потоки

фільтри

Запитання 23

Таблицю можна створити:


варіанти відповідей

 за допомогою майстра

методом перебору даних

методом групування даних

методом вводу даних

Запитання 24

Форму можна створити:


варіанти відповідей

в режимі конструктора

методом вводу даних

за допомогою майстра

за допомогою звіту

методом вставки

Запитання 25

Переглянути схему даних можна за допомогою команди з пункту:


варіанти відповідей

Вид

Вставка

Правка

Сервис

Файл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест