18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

БАЗИ ДАНИХ

Додано: 18 січня
Предмет: Інформатика, 10 клас
Копія з тесту: БАЗИ ДАНИХ
18 запитань
Запитання 1

База даних — це

варіанти відповідей

програма для створення таблиць та обчислень у них

впорядкований за певними правилами набір взаємопов’язаних даних

набір випадкових даних, не пов'язаних між собою

Запитання 2

Основним призначенням бази даних є

варіанти відповідей

збереження даних і надання доступу до них користувачеві

збереження даних і надання доступу до них комп’ютерній програмі

забезпечення обчислень великої кількості даних

забезпечення швидкого пошуку потрібних даних

Запитання 3

Що таке СКБД?

варіанти відповідей

Система Контролю Баз Даних

Система Користування Базами Даних

Структура Контролю Банків Даних

Система Керування Базами Даних

Запитання 4

Яка програма призначена для роботи з базами даних?

варіанти відповідей

Word

Access

Excel

Ascon

Запитання 5

Що можна назвати базою даних?

варіанти відповідей

Зошит

Класний журнал

Рецепт приготування салату

Газету

Запитання 6

Що таке "реляцiйнi бази даних"?

варіанти відповідей

бази, данi в яких розмiщенi у виглядi взаємопов'язаних таблиць

сукупнiсть засобiв обробки, зберiгання, передачi iнформацiї

бази, данi в яких розмiщенi у єдинiй прямокутнiй таблицi

бази даних з великою кiлькiстю iнформацiї

бази даних що мають iєрархiчну структуру

Запитання 7

У ієрархічних моделях...

варіанти відповідей

кожний об'єкт може мати зв'язок з усіма іншими. Між об'єктами існує зв'язок «багато до багатьох». Один об'єкт може бути як головним, так і підлеглим. 

об'єкт, розташований на вершині схеми, є головним, інші — підлеглі. Між головним і підлеглими об'єктами існує зв'язок «один до багатьох». 

об'єкти та взаємозв'язки між даними представляються за допомогою відношень (таблиць)

Запитання 8

Найпоширенішими є такі види моделей даних:

варіанти відповідей

ієрархічна


реляційна

мережева

об'єктно-реляційна


Запитання 9

За моделями Бази даних поділяють на ...

варіанти відповідей

документальні

фактографічні

реляційні

ієрархічні

Запитання 10

Яку модель даних на малюнку зображено?

варіанти відповідей

Ієрархічну

Мережеву

Реляційну

Мішану

Запитання 11

Одному екземпляру однієї множини відповідає один екземпляр іншої множини.

варіанти відповідей

один до одного

один до багатьох

багато до одного

багато до багатьох

Запитання 12

Коли одному екземпляру однієї множини може відповідати кілька екземплярів іншої множини.

варіанти відповідей

багато до багатьох

багато до одного

один до багатьох

один до одного

Запитання 13

Поле, значення в якому не повинні повторюватися.

варіанти відповідей

ключове

текстове поле

числове поле

поле Дата й час

Запитання 14

Які види ключів існують в базах даних?

варіанти відповідей

первинний

зовнішній

єдиний

спільний

Запитання 15

Рядок таблиці реляційної бази даних називають

варіанти відповідей

записом

атрибутом

ключем

полем

Запитання 16

Основою структури даних реляційної бази є

варіанти відповідей

форма

запит

таблиця

звіт

Запитання 17

Стовпець таблиці реляційної бази даних називають

варіанти відповідей

записом

атрибутом

ключем

полем

Запитання 18

Основні категорії об'єктів з якими працює MS Access.

варіанти відповідей

Таблиці, запити, макроси, звіти, форма.

Таблиці, запити, звіти, форма.

Таблиці, запити, звіти.

Таблиці, звіти, форма.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест