Бази даних. Модель "сутність-зв'язок"

Додано: 3 лютого 2022
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 86 разів
20 запитань
Запитання 1

Що таке база даних?

варіанти відповідей

База даних - це набір даних

База даних - це впорядкований набір даних

База даних - це впорядкований за певними правилами набір даних

База даних - це впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних

Запитання 2

Що таке сутність?

варіанти відповідей

Сутність предметної області - це тип реального або уявного об'єкта предметної області

Сутність предметної області - це тип реального об'єкта предметної області

Сутність предметної області - це тип уявного об'єкта предметної області

Сутність предметної області - це об'єкт предметної області

Запитання 3

Що таке екземпляр сутності?

варіанти відповідей

Екземпляр сутності - це окремий об'єкт сутності

Екземпляр сутності - це одна сутність

Екземпляр сутності - це один об'єкт

Запитання 4

Які бувають типи зв'язків між сутностями предметної області?

варіанти відповідей

один до одного

один до багатьох

багато до одного

багато до багатьох

всі до всіх

Запитання 5

Особливостями зв'язку "один до одного" між сутностями предметної області є -

варіанти відповідей

одному екземпляру однієї сутності відповідає один екземпляр іншої сутності

одному екземпляру однієї сутності може відповідати кілька екземплярів іншої сутності

кільком екземплярам однієї сутності відповідає один екземпляр іншої сутності

кільком екземплярам однієї сутності можуть відповідати кілька екземплярів іншої сутності

Запитання 6

На що може вказувати тип зв'язку при їх класифікації за повнотою?

варіанти відповідей

кожний екземпляр однієї сутності обов'язково пов'язаний з одним чи кількома екземплярами іншої сутності

кожний екземпляр однієї сутності не обов'язково пов'язаний хоча б з одним екземпляром іншої сутності

кожний екземпляр однієї сутності на повну пов'язаний з одним чи кількома екземплярами іншої сутності

Запитання 7

Що описує модель "сутність - зв'язок"?

варіанти відповідей

типи об'єктів предметної області

зв'язки між об'єктами предметної області

властивості екземплярів предметної області

порядок зв'язків між об'єктами предметної області

Запитання 8

Як називається набір умовних позначень під час графічного подання моделі "сутність - зв'язок"?

варіанти відповідей

нотація

ротація

нотатки

достатки

блок-схеми

Запитання 9

Особливостями зв'язку "один до багатьох" між сутностями предметної області є -

варіанти відповідей

одному екземпляру однієї сутності відповідає один екземпляр іншої сутності

одному екземпляру однієї сутності може відповідати кілька екземплярів іншої сутності

кільком екземплярам однієї сутності відповідає один екземпляр іншої сутності

кільком екземплярам однієї сутності можуть відповідати кілька екземплярів іншої сутності

Запитання 10

Особливостями зв'язку "багато до багатьох" між сутностями предметної області є -

варіанти відповідей

одному екземпляру однієї сутності відповідає один екземпляр іншої сутності

одному екземпляру однієї сутності може відповідати кілька екземплярів іншої сутності

кільком екземплярам однієї сутності відповідає один екземпляр іншої сутності

кільком екземплярам однієї сутності можуть відповідати кілька екземплярів іншої сутності

Запитання 11

Особливостями зв'язку "багато до одного" між сутностями предметної області є -

варіанти відповідей

одному екземпляру однієї сутності відповідає один екземпляр іншої сутності

одному екземпляру однієї сутності може відповідати кілька екземплярів іншої сутності

кільком екземплярам однієї сутності відповідає один екземпляр іншої сутності

кільком екземплярам однієї сутності можуть відповідати кілька екземплярів іншої сутності

Запитання 12

.... — це деякий об’єкт реального світу. Вона має екземпляри, які відрізняються один від одного значеннями атрибутів.

варіанти відповідей

Сутність

Атрибут

Зв’язок

Запитання 13

Одним із засобів моделювання предметної галузі на етапі проектування БД є модель сутність — зв’язок. Основними поняттями такої моделі є ...

варіанти відповідей

персоналізація, журналізація, транзакція

ієрархічна, мережева і реляційна

сутність, атрибут і зв’язок

Запитання 14

На моделі зліва(1.) представлено опис ...?

варіанти відповідей

ієрархічної моделі даних

мережевої моделі даних

реляційної моделі даних

Запитання 15

На моделі справа(2.) представлено опис ...?

варіанти відповідей

ієрархічної моделі даних

мережевої моделі даних

реляційної моделі даних

Запитання 16

Чи правильне твердження?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 17

Про що йде мова?

варіанти відповідей

атрибути

зв'язки

сутності

Запитання 18

Якщо мова йде про атрибути, то чи правильне твердження?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 19

Чи можна назвати потужність холодильника ключем?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 20

Чи можна назвати серійний номер холодильника ключем?

варіанти відповідей

так

ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест