18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Поняття бази даних

Додано: 11 січня
Предмет: Інформатика, 10 клас
8 запитань
Запитання 1

База даних із табличною формою організації даних називається...

варіанти відповідей

мережевою

реляційною

ієрархічною

об'єктно-реляційною

Запитання 2

База даних, яка представлена сукупністю об'єктів різних рівнів, при цьому об'єкти нижнього рівня підпорядковуються об'єктам верхнього є...

варіанти відповідей

мережевою

реляційною

ієрархічною

Запитання 3

Якими бувають моделі зберігання даних?

варіанти відповідей

мережна, таблична та корпоративна

ієрархічна, мережна та реляційна

ієрархічна, логічна та мережна

реляційна, мережна та арифметична

Запитання 4

База даних, що складається з кількох частин, які можуть перетинатися і навіть дублювати одна одну, та зберігаються в різних пристроях: сервері та робочих станціях, називається ...

варіанти відповідей

централізованою

розподіленою

мережевою

клієнтською

Запитання 5

Прикладні програми, призначені для створення, збереження та використання баз даних, називаються ...

варіанти відповідей

реляційними базами даних

Microsoft Office

системами управління баз даних

клієнт-серверні

Запитання 6

Батьківський елемент і елемент-нащадок є складовими такої моделі бази даних, як ...

варіанти відповідей

ієрархічна

мережева

реляційна

об'єктно-реляційна

Запитання 7

Видом системи управління базами даних за доступом не є:

варіанти відповідей

файл-серверна СУБД

клієнт-серверна СУБД

інтегрована СУБД

об'єктна СУБД

Запитання 8

За моделлю даних, база даних, де кожен об'єкт може бути зв'язаний з іншими, називається ...

варіанти відповідей

ієрархічною

мережевою

реляційною

об'єктно-реляційною

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест