18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси.

Додано: 11 січня
Предмет: Інформатика, 10 клас
13 запитань
Запитання 1

Яке поняття інформації є узагальненим?

варіанти відповідей

Відомості, які можуть бути збережені на носіях інформації 

Результат відображення у свідомості людини картини реального світу 

Відомості, які для людини є новими і корисними 

Відображенням реалій навколишнього світу в свідомості людини

Запитання 2

Яка властивість інформації характеризує її важливість на даний (поточний) момент часу? 

варіанти відповідей

Достовірність 

Повнота 

Актуальність 

Точність 

Запитання 3

Які з наведених повідомлень містять точну інформацію? 

варіанти відповідей

Автомобіль стоїть 

Автомобіль їде швидко 

Автомобіль їде швидше за велосипедиста 

Автомобіль рухається зі швидкістю 15 км/год

Запитання 4

Як називається одиниця вимірювання кількості інформації, що позначає один двійковий розряд 0, або 1?

варіанти відповідей

біт

байт

бод

Запитання 5

Повідомлення про м’якість предмета, їх температуру людини сприймає за допомогою органів

варіанти відповідей

зору

слуху

нюху

смаку

дотику

Запитання 6

Повідомлення, подані текстом та малюнками, людина отримує за допомогою органів

варіанти відповідей

зору

слуху

нюху

смаку

дотику

Запитання 7

Повідомлення з новин по телебаченню людина отримує за допомогою органів:

варіанти відповідей

зору

слуху

нюху

смаку

дотику

Запитання 8

Повідомлення про те, що журавлина - кисла, а мед - солодкий, людина отримує за допомогою органів

варіанти відповідей

зору

слуху

нюху

смаку

дотику

Запитання 9

Звукові повідомлення людина сприймає за допомогою органів

варіанти відповідей

зору

слуху

нюху

смаку

дотику

Запитання 10

Певна сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої мети - це ...

варіанти відповідей

процес

середовище

повідомлення

властивість

Запитання 11

Вкажи на інформаційні процеси

варіанти відповідей

Отримання повідомлень

Передавання повідомлень

Збереження повідомлень

Опрацювання повідомлень

Пошук повідомлень

Запитання 12

Вкажи способи, яким подано наступне повідомлення:

відеофільм про екскурсію

варіанти відповідей

текстовий

графічний

умовний сигнал

комбінований

звуковий

спеціальні позначення

Запитання 13

Вкажи способи, яким подано повідомлення:

карта міста

варіанти відповідей

текстовий

графічний

умовний сигнал

комбінований

звуковий

спеціальні позначення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест