Контрольна робота № 1. Проектування моделі бази даних. Створення реляційної бази даних.

Додано: 31 жовтня 2023
Предмет: Інформатика, 11 клас
20 запитань
Запитання 1

Які типи зв’язків можуть існувати між таблицями базами даних?


варіанти відповідей

«один за всіх і всі з одного»

«один до одного», «один до багатьох», і «багато до багатьох»

«один до кожного», «кожен до багатьох», і «багато до всіх»

«один до жодного», «один до двох», і «багато до багатьох»

Запитання 2

Як позначається зв'язок «один до багатьох»?


варіанти відповідей

1:1

1:∞

∞:∞

∞:1

Запитання 3

Як називаються рядки в таблицях бази даних?

варіанти відповідей

поля

атрибути

записи

відношення

Запитання 4

Як називаються стовпчики в таблицях бази даних?

варіанти відповідей

відношення

кортежі

записи

поля

Запитання 5

Яка з перелічених програм відноситься до систем керування базами даних?


варіанти відповідей

Excel

Word

Access

PowerPoint

Запитання 6

Що таке реляційні БД?

варіанти відповідей

бази, дані в яких розміщені у вигляді взаємопов'язаних таблиць

бази даних, що мають ієрархічну структуру

сукупність засобів обробки, зберігання, передавання інформації

бази, дані в яких розміщені у єдиній прямокутній таблиці

Запитання 7

Якими бувають моделі зберігання даних?

варіанти відповідей

ієрархічна, мережева і реляційна

ієрархічна, мережева і таблична

ієрархічна, логічна і реляційна

мережева, таблична і реляційна

корпоративна, мережева і реляційна

Запитання 8

Які переваги реляційних баз даних?

варіанти відповідей

реляційна модель забезпечує повторення інформації

сприяє відсутності повторів у інформації

реляційна модель сповільнює обробку інформації

дає змогу швидко вносити зміни до інформації

Запитання 9

База даних - це...


варіанти відповідей

сукупність програм для зберігання і обробки великих масивів інформації

інтерфейс, що підтримує наповнення і маніпулювання даними

це сховище даних про деяку предметну область, організоване у вигляді спеціальної структури

певна сукупність інформації

Запитання 10

Що означає абревіатура СУБД?


варіанти відповідей

Системи узаконення багатьох даних

Системи упорядкування безлічі даних

Системи управління базами даних

Запитання 11

Коли місце збереження інформації стає базою даних?


варіанти відповідей

якщо дані об'єднані зв'язками та спільною структурою

якщо забезпечена секретність даних

якщо інформація має виключно текстовий характер

як тільки якась інформація занесена до пам'яті комп'ютера

Запитання 12

До якого типу даних відносяться СУБД Access?


варіанти відповідей

Локальна

Мережна

Реляційна

Ієрархічна

Запитання 13

Що означає поняття модель даних?

варіанти відповідей

зменшена копія об’єкта

фіксована система правил для створення структури, доступу та зміни даних

людина, яка демонструє моделі

Запитання 14

Оберіть основні функції СКБД


варіанти відповідей

Визначення структури даних

Пересилання даних

Маніпулювання даними

Збереження даних

Друк даних

Запитання 15

Основним призначенням бази даних є гарантоване систематизоване збереження даних і надання доступу до них користувачеві або комп’ютерній програмі, тобто забезпечення швидкого пошуку потрібних даних. Погоджуєтесь?

варіанти відповідей

так

ні

незнаю

може

Запитання 16

Під час створення моделі бази даних використовують ту чи іншу модель даних. Найпоширенішими є такі види моделей даних:

варіанти відповідей

єрархічна

мережева

реляційна

об’єктно-реляційна

Запитання 17

Укажіть, що вивчає наука інформатика.

варіанти відповідей

інформаційні технології

інформаційні системи

сучасні засоби та методи опрацювання даних

системи штучного інтелекту

комп'ютерні комунікації

Запитання 18

Укажіть шкідливі дії, які можуть спричинити комп'ютерні віруси.


варіанти відповідей

зменшувати обсяг вільного місця на диску

видаляти дані

призводити до помилок у роботі операційної системи

сповільнювати роботу комп'ютера

виводити з себе користувача

Запитання 19

Які основні програми входять до пакета офісних програм

варіанти відповідей

текстовий редактор

графічний редактор

табличний редактор

програма для створення презентацій

програма для роботи з 3-д графікою

програма для роботи з растровою графікою

Запитання 20

Укажіть онлайн-системи електронного урядування:

варіанти відповідей

Електронні петиції

Електронна система публічних закупівель

Електронний кабінет платник податків

Інформаційна система

Система електронного

Електронна медкарта

Е-банкинг

Освітні портали

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест