12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

БД_Тема 5. Запити, звіти в Access

Додано: 3 березня
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 42 рази
17 запитань
Запитання 1

Об’єкт БД Access, головним призначенням якого є відбір із таблиць потрібних даних, їх опрацювання й подання користувачеві в зручній формі називається

варіанти відповідей

Запит

Таблиця

Звіт

Макрос

Форма 

Запитання 2

Який об’єкт БД Access не містить даних, а вибирає необхідні дані з таблиць під час кожного нового виконання

варіанти відповідей

Звіт

Таблиця

Запит

Макрос

Форма 

Запитання 3

Запити, за якими вибираються дані за критерієм одного поля однієї таблиці називаються


варіанти відповідей

складними

однотабличними

багатотабличними

простими

складеними

Запитання 4

Скільки запитів можна створити до однієї бази даних?

варіанти відповідей

Жодного

Один

Декілька 

Запитання 5

Запити, які забезпечують вибір необхідних даних з однієї або з кількох таблиць називаються

варіанти відповідей

Запити з параметрами

Запити на вибірку

Запити на додавання

Запити на обчислення

Запитання 6

Критерії запиту, які містяться лише в одному полі називаються

варіанти відповідей

Прості

Складні

Однотабличні

Багатотабличні

Запитання 7

Для створення запитів можна скористатися такими способами

варіанти відповідей

Майстер запитів

Конструктор запитів

Пустий запит

Запит 

Запитання 8

Яку умову в полі Стаж містить запит, результатом виконання якого є таблиця

варіанти відповідей

>16

<16

>21

<25

Запитання 9

Які функції використовуються в Access при створенні запитів з функціями

варіанти відповідей

Сума


Середнє


Максимум / Мінімум


Синус / Косинус

Запитання 10

В Access існують запити на змінення

варіанти відповідей

оновлення даних

видалення даних

додавання нових записів

створення таблиць

створення звітів

Запитання 11

Для створення запитів в Access використовують мову програмування

варіанти відповідей

SQL

Basic

Pascal

English

Turbo

Запитання 12

Для вибору даних в мові програмування SQL використовують оператор

варіанти відповідей

SELECT

FROM

WHERE

ORDER BY

GROUP BY 

Запитання 13

Звіт — це об’єкт бази даних, призначений

варіанти відповідей

для вибирання із БД необхідних даних і виведення їх принтер

для введення даних в таблицю

для полегшення сприйняття даних

для вибору даних за певними умовами

Запитання 14

Основними засобами створення звітів є

варіанти відповідей

Звіт

Конструктор звітів

Майстер звітів

Майстер запитів

Запитання 15

Редагування звіту можна здійснювати в режимах:

варіанти відповідей

Конструктор

Макет

Перегляд

Звіт

Запитання 16

В якому режимі створено звіт, представлений на малюнку

варіанти відповідей

Наклейки

Майстер звітів

Конструктор звітів

Пустий звіт

Звіт

Запитання 17

Чи можна при створенні звіту групувати та сортувати записи?

варіанти відповідей

Так

Ні

Можна частково

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест