24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Безпека інформаційних технологій. Інформація та інформаційні відносини. Безпека суб’єктів інформаційних відносин.

12 запитань
Запитання 1

Яка основна ціль зловмисників, які заражають комп'ютери користувачів?

варіанти відповідей

Цікавість

Політичні чи релігійні мотиви

Спортивний інтерес

Отримання фінансової вигоди

Запитання 2

Чи можуть комп'ютерні віруси фізично вивести комп'ютер з ладу

варіанти відповідей

Ні, не можуть

Так, можливості вірусів безмежні

Так, можуть, але у випадку точкової атаки не комп'ютер

Не можуть, єдиним прикладом був вірус "Чорнобиль", але його вже повністю знешкодили

Запитання 3

Інформація  - це...

варіанти відповідей

данні про людей, предмети, факти, події, явища і процеси незалежно від форми їхнього представлення.

це відомості, які є об’єктом зберігання, передавання і оброблення.

все, що ми можемо відчути, почути, побачити

Запитання 4

Інформаційні ресурси – це 

варіанти відповідей

окремі документи та масиви документів, які не представлені самостійно або в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, базах даних та інших ІС).


окремі документи та масиви документів, які представлені самостійно або в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, базах даних та інших ІС).


інформація, що представляє інтерес для різних категорій користувачів

Запитання 5

Інформаційні ресурси можна класифікувати:

за видом інформації

за режимом доступу

за формою власності

за видом носія

варіанти відповідей

класифікація правильна

класифікація не правильна

Запитання 6

Інформаційні ресурси за видом інформації :

варіанти відповідей

правові, науково-технічні, політичні, фінансово-економічні, статистичні, метрологічні, соціальні, персональні, медичні, про надзвичайні ситуації та т.п.;


 відкриті, обмеженого доступу, державна таємниця, конфіденційна інформація, комерційна таємниця, професійна таємниця, службова таємниця, особиста (персональна) таємниця;


державні, муніципальні, регіональні, приватні, колективні;


Запитання 7

Інформаційні ресурси за режимом доступу :

варіанти відповідей

правові, науково-технічні, політичні, фінансово-економічні, статистичні, метрологічні, соціальні, персональні, медичні, про надзвичайні ситуації та т.п.;


 відкриті, обмеженого доступу, державна таємниця, конфіденційна інформація, комерційна таємниця, професійна таємниця, службова таємниця, особиста (персональна) таємниця;


державні, муніципальні, регіональні, приватні, колективні;


Запитання 8

Інформаційні ресурси за формою власності 

варіанти відповідей

правові, науково-технічні, політичні, фінансово-економічні, статистичні, метрологічні, соціальні, персональні, медичні, про надзвичайні ситуації та т.п.;


 відкриті, обмеженого доступу, державна таємниця, конфіденційна інформація, комерційна таємниця, професійна таємниця, службова таємниця, особиста (персональна) таємниця;


державні, муніципальні, регіональні, приватні, колективні;


на папері (документи, листи, медичні карти, телефонні довідники організацій, чернетки і т.п.), в пам'яті комп’ютера, в каналі зв'язку, на дисках та інших носіях.


Запитання 9

Інформаційні ресурси за видом носія 

варіанти відповідей

правові, науково-технічні, політичні, фінансово-економічні, статистичні, метрологічні, соціальні, персональні, медичні, про надзвичайні ситуації та т.п.;


 відкриті, обмеженого доступу, державна таємниця, конфіденційна інформація, комерційна таємниця, професійна таємниця, службова таємниця, особиста (персональна) таємниця;


державні, муніципальні, регіональні, приватні, колективні;


на папері (документи, листи, медичні карти, телефонні довідники організацій, чернетки і т.п.), в пам'яті комп’ютера, в каналі зв'язку, на дисках та інших носіях.


Запитання 10

Інформація, що захищається, — це ...

варіанти відповідей

інформація, що не є предметом власності якого-небудь суб’єкта (держави, відомства, групи осіб або окремого громадянина) і підлягає захисту відповідно до вимог правових документів або вимог, які встановлюються власником інформації. 


інформація, що є предметом власності якого-небудь суб’єкта (держави, відомства, групи осіб або окремого громадянина) і не підлягає захисту відповідно до вимог правових документів або вимог, які встановлюються власником інформації. 


інформація, що є предметом власності якого-небудь суб’єкта (держави, відомства, групи осіб або окремого громадянина) і підлягає захисту відповідно до вимог правових документів або вимог, які встановлюються будь якою людиною.


Запитання 11

Види інформації, які підлягають захисту:

- Інформація з обмеженим доступом

- Таємна інформація

- Конфіденційна інформація

варіанти відповідей

класифікація правильна

класифікація не правильна

Запитання 12

  Конфіденційна інформація - інформація з необмеженим доступом, якою володіють, користуються чи розпоряджаються окремі фізичні чи юридичні особи або держава і порядок доступу до якої встановлюється ними.


варіанти відповідей

Правильне визначення

Хибне визначення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест