Безпека життєдіяльності

Додано: 27 грудня 2020
Предмет:
Тест виконано: 3 рази
20 запитань
Запитання 1

. . . . . . . – це одна з форм існування матерії, яку відрізняє від інших здатність до розмноження, росту, розвитку, активної регуляції свого складу та функцій, різних форм руху, можливість пристосування до середовища та наявність обміну речовин і реакції на подразнення. (підставити пропущені слова)


варіанти відповідей

життя

діяльність

безпека

небезпека

Запитання 2

Під . . . . . . . розуміється властивість людини не просто діяти в життєвому середовищі, яке її оточує, а процес збалансованого існування та самореалізації індивіда, групи людей, суспільства і людства загалом в єдності їхніх життєвих потреб і можливостей. (підставити пропущені слова)


варіанти відповідей

біологія

психологія

життєдіяльність

ергономіка

Запитання 3

. . . . . . – це умова чи ситуація, яка існує в навколишньому середовищі і здатна призвести до небажаного вивільнення енергії, що може спричинити фізичну шкоду, поранення та/чи пошкодження. (підставити пропущені слова)


варіанти відповідей

безпека

небезпека

ризик

перевантаження

Запитання 4

За якою формулою визначається ступінь ризику або частота проявлення небезпеки

варіанти відповідей
Запитання 5

. . . . . – це галузь знання та науково-практична діяльність, спрямована на формування безпеки і попередження небезпеки шляхом вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їхніх властивостей, внаслідок їхнього впливу на організм людини, основ захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання від небезпек. (підставити пропущені слова)


варіанти відповідей

ергономіка

медицина

безпека життєдіяльності

цивільний захист

Запитання 6

Оберіть природні фактори забруднення навколишнього середовища

варіанти відповідей
Запитання 7

Джерелами небезпек є ……


варіанти відповідей

людські дії, що криють у собі загрозу небезпеки, природні процеси та явища, елементи техногенного середовища


природні процеси та явища, елементи техногенного середовища

природні процеси та явища, людські дії, що криють у собі загрозу небезпеки


елементи техногенного середовища, людські дії, що криють у собі загрозу небезпеки


Запитання 8

Оберіть антропогенні фактори забруднення навколишнього середовища

варіанти відповідей
Запитання 9

Визначте твердження, що найточніше висвітлює завдання безпеки життєдіяльності:


варіанти відповідей

Забезпечення повної безпеки

Виявлення негативних аспектів взаємодії людини з технічними засобами, інформацію та умовами надзвичайних ситуацій

Захист населення від зброї масового враження

Виявлення позитивних і негативних аспектів взаємодії людини з екзо- та ендогенними факторами


Запитання 10

Оберіть фото з зображенням соціально-політичних небезпек

варіанти відповідей
Запитання 11

Активна взаємодія людини з навколишнім середовищем, завдяки чому вона досягає свідомо поставленої мети, яка виникла внаслідок прояву у неї певної потреби – це 

варіанти відповідей

життя

творчість

діяльність

мислення

Запитання 12

Стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад – це ….


варіанти відповідей

здоров'я

самопочуття

емоції

гарна пам'ять

Запитання 13

Несприйняття організму до інфекційних та неінфекційних агентів і речовин, які потрапляють в організм ззовні чи утворюються в організмі під впливом тих чи інших чинників – це …..

варіанти відповідей

імунітет

регенерація

пристосування

адаптація

Запитання 14

…..- небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті,  території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю. Це - вихід з ладу машин, механізмів, пристроїв, комунікацій внаслідок порушення технології виробництва, правил експлуатації, правил безпеки, помилок, які допущені при проектуванні, будівництві, а також внаслідок стихійних лих. 


варіанти відповідей

аварія

катастрофа

надзвичайна ситуація

небезпека

Запитання 15

У випадку якщо реанімаційні заходи здійснює двоє та більше людей рекомендується робити:


варіанти відповідей

2 вдихи та 10 натисків на грудну клітку

1 натиск на грудну клітку та 5 вдихів.

 

3 натиски на грудну клітку та 5 вдихів.

1 вдих та 5 натисків на грудну клітку

Запитання 16

При отруєнні через органи дихання необхідно:

варіанти відповідей

Винести потерпілого на свіже повітря, розслабити одежу та при  необхідності провести реанімаційні заходи

Винести потерпілого на свіже повітря, розслабити одежу та при  

 необхідності провести реанімаційні заходи, потім напоїти гарячим

 і солодким чаєм чи кавою вкрити та не дати заснути.


Винести потерпілого на свіже повітря, розслабити одежу та при

 необхідності провести реанімаційні заходи, потім напоїти гарячим і

 солодким чаєм чи кавою.


Запитання 17

….. – це особливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені Законом «Про надзвичайний стан» обмеження в здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов'язки


варіанти відповідей

надзвичайна ситуація

надзвичайний стан

порядок надання допомоги

заходи щодо покращення умов життя

Запитання 18

Визначте призначення коригуючої пов'язки

варіанти відповідей

призначена для витягування

для розвантаження кісток і суглобів, виправлення хибних положень

для транспортування потерпілого

всі підповіді вірні

Запитання 19

Пов'язка на голову - «чепець» - оберіть правильне зображення

варіанти відповідей
Запитання 20

Оберіть фото з зображенням відкритого повного косого перелому кісток зі зміщенням

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест