+ Біологія 6 (24)

Додано: 17 червня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 6 разів
25 запитань
Запитання 1

Виберіть вірні твердження:

1) листок - бічна частина пагона;

2) листок має обмежений ріст;

3) листок - генеративний орган рослини

варіанти відповідей

лише 1

лише 2

лише 3

всі вірні

1,2

2,3

Запитання 2

Проаналізуйте малюнок , виберіть вірні позначення:

(декілька вірних відповідей)

варіанти відповідей

2 , 5 , 16 - прості листки

1 , 4 , 7 - складні листки

13 , 16 - складні черешкові листки

2 , 5 , 10 -сидячі прості листки

12,14,15 - прості сидячі листки

Запитання 3

Виберіть вірні позначення типів листкорозміщення:


(декілька вірних)

варіанти відповідей

3 - кільчасте листкорозміщення

1 - супротивне листкорозміщення

2 - супротивне листкорозміщення

1 - кільчасте листкорозміщення

2 - спіральне листкорозміщення

3 - супротивне листкорозміщення

Запитання 4

Рельєфно виступають на поверхні листка , виконують провідну та опорну функції:

варіанти відповідей

Жилки

Судини

Дуги

Черешки

Продихи

Запитання 5

Розгляньте малюнок , виберіть вірні позначення:


(вірних декілька)

варіанти відповідей

1 - паралельне, 2 - пальчасте

1 - пірчасте, 5 - дихотомічне

2 - пальчасте, 4 - дугове

3 - паралельне, 5 - дугове

4 - дугове,5 - паралельне

Запитання 6

Провідну роль у процесі фотосинтезу виконує:

варіанти відповідей

судинно-волокнистий пучок

стовпчаста паренхіма

кутикула

продихи

Запитання 7

Черешкові листки - це:

варіанти відповідей

що мають прилистки

піхвові листки

виключно складні листки

що мають черешок

Запитання 8

Газообмін і транспірацію забезпечує:

варіанти відповідей

продих

кутикула

судинно-волокнистий пучок

стовпчаста паренхіма

Запитання 9

Транспірація - це:

варіанти відповідей

процес газообміну

процес дихіння

процес живлення

процес випаровування води

Запитання 10

Захисну функцію на бруньках і цибулинах виконують:

варіанти відповідей

колючки

покривні луски

кутикула

деревина

Запитання 11

Листопадні рослини:

варіанти відповідей

ті, що розпускаються в листопаді

ті, що скидають листя

ті, що зникають в листопаді

хвойні дерева

Запитання 12

Виберіть рослини , що мають супротивне листкорозміщення:

варіанти відповідей

Яблуня , шипшина , пшениця , липа

М'ята , шавлія , калина , бузок

Олеандр , вороняче око , елодея

Суниці , кульбаба , подорожник

Запитання 13

Губчаста паренхіма:

(декілька вірних відповідей)

варіанти відповідей

відіграє провідну роль у фотосинтезі

відіграє провідну роль у газообміні і транспірації

складається з твірних тканин

розташована під стовпчастою

розташована над стовпчастою

Запитання 14

Листковий рубець - це:

варіанти відповідей

основна жилка

місце кріплення листка, що відокремився

кутикула листка у найгрубшому місці

Запитання 15

На малюнку зображено:

варіанти відповідей

а - вегетативна брунька, б - генеративна брунька

а - генеративна брунька, б- вегетативна брунька

а - репродуктивна брунька, б - спляча брунька

а - повноцінна брунька, б - недорозвинена брунька

Запитання 16

Укажіть походження колючок у білої акації:

варіанти відповідей

вирости кори

видозмінені листки

видозмінені пагони

видозмінені прилистки

Запитання 17

Укажіть назву первинної покривної тканини, яка вкриває листки, молоді стебла, квітки, плоди:

варіанти відповідей

епідерма

кора

коленхіма

аеренхіма

Запитання 18

Складні листки, у яких верхівка спільного черешка закінчується парою листків, називаються:

варіанти відповідей

пальчастими

трійчастими

парноперистими

непарноперистими

Запитання 19

Укажіть, де розміщені продихи у водяних рослин:

варіанти відповідей

на нижній поверхні листка

на верхній поверхні листка

з обох боків листка

відсутні

Запитання 20

Листки називають сидячими,якщо:

варіанти відповідей

мають прилискти

тільки круглої форми

у них є черешок

немає черешка

без прилистків

Запитання 21

Укажіть властивість, спільну для пагона і листка:

варіанти відповідей

здатність дерев'яніти

необмежений ріст

обмежений ріст

здатність утворювати додаткові корені

це генеративні органи

Запитання 22

Укажіть органи рослини, що НЕ є видозміною листка:

варіанти відповідей

луски

вусики

колючки

вуса

ловильні апарати

Запитання 23

Процес, в результаті якого утворюється вуглекислий газ:

варіанти відповідей

фотосинтез

дихання

транспірація

повітряне живлення

Запитання 24

Листкова пазуха, це:

варіанти відповідей

бічна брунька

кут між стеблом і листком

відстань між двома вузлами

видозміна листка

видозміна стебла

Запитання 25

Укажіть, де міститяться хлоропласти у листку:

варіанти відповідей

у клітинах паренхіми

у клітинах епідерми

у жилках

у клітинах механічної тканини

у кутикулі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест