Біологія як основа біотехнології та медицини.

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 131 раз
24 запитання
Запитання 1

ГМО отримують за допомогою

варіанти відповідей

Генної інженерії

Клітинної інженерії

Трансплантації

Генної терапії

Запитання 2

Класичними методами селекції є:

варіанти відповідей

природний добір

штучний добір

гібридизація

клонування

Запитання 3

Вкажіть, які продукти харчування виробляють за допомогою мікроорганізмів:

варіанти відповідей

хліб

молоко 

сир 

йогурт 

Запитання 4

Мул - це гібрид

варіанти відповідей

Осла і кобили

Ослиці і коня

Верблюда і осла

Запитання 5

Інбридинг — це: 


варіанти відповідей

 споріднене схрещування 

віддалене схрещування 

  створення чистих ліній

схрещування 

Запитання 6

На фото - мул, результат схрещування віслюка та кобили.Для тварини характерна висока витривалість, невибагливість до їжі, велика працездатність. Але є і проблемна риса. Яка?

варіанти відповідей

великі вуха

висока сприятливість до хвороб

неплідність

невелика тривалість життя

Запитання 7

 Одним із досягнень клітинної інженерії стала розробка методів використання:

варіанти відповідей

стовбурових клітин у лікуванні людини; 

клітин ембріонів;

стовбурових клітин

статевих клітин

Запитання 8

Трансгенний організм — це організм...

варіанти відповідей

що мутував у результаті природних причин чи спрямованої модифікації людиною

у який методами генної інженерії штучно введено ген з організму іншого виду

отриманий у результаті схрещування з організмом іншого виду

який тривалий час перебував у контакті з трансгенами

що утворився внаслідок операції зі зміни статі

Запитання 9

Вкажіть, який центр різноманітності і походження культур є батьківщиною капусти:

варіанти відповідей

Середземноморський

Центральноамериканський

Південноамериканський

Південноазійський тропічний

Запитання 10

Центри походження культурних рослин виявив

варіанти відповідей

М. Вавилов

Ч. Дарвін

Т. Морган

Г. Мендель

Запитання 11

В Америці було одомашнено

варіанти відповідей

вівцю

коня

індичку

верблюда

Запитання 12

Розгляньте рисунок, який ілюструє один із методів селекції. Виберіть правильні твердження, що його стосуються.

варіанти відповідей

назва методу - поліплоїдія

за допомогою цього методу отримують рослини із збільшеною кількістю хромосом, кратною гаплоїдному набору

спостерігається явище гетерозису

даний метод часто використовують в селекції тварин

Запитання 13

Розгляньте малюнок, виберіть всі правильні твердження, які стосуються даного зображення.

варіанти відповідей

цей метод використовують у селекції мікроорганізмів

цей метод використовують для перенесення бактеріальних генів з однієї клітини в іншу за участі бактеріофага

цей малюнок ілюструє процес трансформації

за допомогою цього методу можна отримати бактерію зі зміненою генетичною інформацією

Запитання 14

Зображена на рисунку риба є важливим об'єктом аквакультури в багатьох країнах. Її було виведено шляхом штучного схрещування білуги зі стерляддю у 1952 р. професорами Н. Ніколюкіним та Н. Тимофєєвою. Схрещування мало на меті створити організм, який би поєднував швидкий ріст білуги та раннє статеве дозрівання стерляді. Схарактеризуйте метод селекції, який при цьому було використано.

варіанти відповідей

був використаний метод віддаленої гібридизації

сутність даного методу полягає в схрещуванні особин однієї породи (сорту)

недоліком методу є можлива стерильність гібридів

отриманий організм - генетично модифікований

Запитання 15

Внутрішньовидове схрещування близькоспоріднених форм, яке сприяє підвищенню гомозиготності нащадків - це ...

варіанти відповідей

неспоріднена гібридизація

аутбридинг

інбридинг

міжвидова гібридизація

Запитання 16

Основними методами молекулярної біології, що їх застосовують у біотехнології, є:

варіанти відповідей

метод соматичної гібридизації 

метод гібридизації ДНК з використанням ДНК-зондів

метод культури клітин

метод клонування організмів

методи секвенування генів

метод полімеразної ланцюгової реакції

Запитання 17

Розгляньте малюнок. Проаналізуйте твердження щодо зображення і виберіть правильні.

І. На малюнку літерою Г показаний Південноамериканський центр походження культурних рослин.

ІІ. Це центр походження томату і картоплі

ІІІ. В цьому центрі були окультурнені какао і соняшник.

варіанти відповідей

правильне І

правильне ІІ

правильне ІІІ

всі твердження не правильні

всі твердження правильні

Запитання 18

Схарактеризуйте особливості процесу клонування організмів:

варіанти відповідей

метод, за якого здійснюють клонування - клітинна інженерія

явище, яке лежить в основі клонування - реплікація ДНК

унаслідок клонування отримують геномних мутантів

клоновані рослини можна розмножувати вегетативно

принцип клонування полягає в заміні гаплоїдного ядра яйцеклітини ядром будь-якої клітини організму, окрім статевої

Запитання 19

Уявіть собі, що вам довелося зустрітися із ситуацією, коли ви, не маючи спеціальних медичних знань та навичок, вимушені надати потерпілому першу допомогу при нещасному випадку, бо інших людей поряд нема. Про який принцип біоетики ви повинні при цьому в першу чергу пам'ятати:

варіанти відповідей

1. Принцип автономії.

2. Принцип блага.

3. Принцип "не зашкодь".

4. Принцип справедливості.

Запитання 20

Відома широкому загалу вівця Доллі є досягнення біотехнології та сучасної селекції. Поставлений вченими експеримент має великі перспективи в майбутньому. Вчені покладають на цю технологію великі надії. Яка саме технологія була застосована при отриманні віці Доллі:

варіанти відповідей

1. Віддалена гібридизація.

2. Добір.

3. Метод клітинних культур.

4. Клонування.

Запитання 21

Всім у світі відомий український борщ. Для його приготування потрібні картопля, капуста, буряк, морква. Кожна із цих рослин має свою історію введення в культуру. Вони мають свої центри походження. Яка із цих рослин походить із іншого центру, ніж всі інші:

варіанти відповідей

1. Картопля.

2. Капуста.

3. Буряк.

4. Морква.

Запитання 22

У яких галузях сучасного виробництвах використовують традиційну біотехнологію:

варіанти відповідей

фармацевтичній промисловості

харчовій промисловості

сільському господарстві

легкій промисловості

хімічної промисловості

металургійній промисловості

Запитання 23

Продукт виготовлений завдяки процесу:

варіанти відповідей

активації

стерилізації

ферментації

фотосинтезу

Запитання 24

З’єднайте термін з його визначенням:

1)Порода А)Чиста культура мікроорганізмів

2) Сорт Б) Популяції тварин, створені людиною

3) Штам В) Відбір особин

4) Добір Г) Популяції рослин, створені людиною

варіанти відповідей

1-В,2-А,3-Г,4-Б

1-Г,2-А,3-В,4-Г

1-Б,2-Г,3-А,4-В

1-Г,2-Б,3-А,4-В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест