Біорізноманіття. Надорганізовані біологічні системи

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
24 запитання
Запитання 1

Ланцюги живлення, що завжди починаються із зелених рослин, називаються

(2 відповіді)

варіанти відповідей

ланцюгами розщеплення

ланцюгами виїдання

пасовищними ланцюгами

детритними ланцюгами

Запитання 2

До хімічних чинників забруднення належать

(2 відповіді)

варіанти відповідей

забруднення радіоактивним випроміюванням

забруднення пестицидами

забруднення антибіотиками

забруднення збудниками хвороб

Запитання 3

Група організмів в екосистемі, що здатні самостійно синтезувати органічні речовини з неорганічних

варіанти відповідей

продуценти

консументи

редуценти

Запитання 4

Що таке фотоперіодизм

варіанти відповідей

відношення організмів до вологи 

відношення організмів до світла 

відношення організмів до температури 

відношення організмів до хімічного складу речовини

Запитання 5

Що визначає роль виду чи популяції в певній екосистемі?

(2 відповіді)

варіанти відповідей

взаємодія з іншими видами цієї екосистеми  

 основне - зайняти якайбільше екологічних ніш  

чим більша популяція - тим краще

взаємодія з неживою природою

Запитання 6

Якими факторами середовища є клімат, грунт, рельєф, повітря?

варіанти відповідей

екологічними

 біотичними

 антропогенними

абіотичними

Запитання 7

Вибрати рослини, занесені до Червоної книги України

(2 відповіді)

варіанти відповідей
Запитання 8

Укажіть, як називають угруповання організмів, штучно створені людиною з метою отримання сільськогосподарської продукції

варіанти відповідей

екосистема;


ботанічний сад;


агроценоз; 

популяція

Запитання 9

Прикладом штучної екосистеми може бути

варіанти відповідей

ліс, озеро річка

сад, парк

Запитання 10

Взаємозв’язки організмів та їхніх угруповань між собою й умовами середовища життя вивчає наука:

варіанти відповідей

біологія

географія

екологія

ботаніка

етологія

Запитання 11

Усі природні екосистеми пов’язані між собою і разом утворюють живу оболонку Землі, яку називають:

варіанти відповідей

гідросферою

атмосферою

літосферою

біосферою

Запитання 12

Макроекосистема це є

варіанти відповідей

трухлявий пень, мурашник

тайга, степ, пустеля

Запитання 13

Популяції гетеротрофних організмів, які в процесі життєдіяльності розкладають мертві органічні речовини до мінеральних є

варіанти відповідей

консументи

редуценти

продуценти

Запитання 14

Обмежувальний фактор в екосистемі:

варіанти відповідей

вода

грунт

їжа

повітря

Запитання 15

Укажіть, який фактор є головним у регуляції сезонних циклів птахів:

варіанти відповідей

сезонний хід температури

 зміна кількості опадів

 зміна тривалості дня

забезпеченість їжею

Запитання 16

Вибрати приклади первинної сукцесії

варіанти відповідей

сухий безживний субстрат - лишайники - мохи - однорічне різнотрав'я - злаки і багаторічні трави - кущі - дерева 1-ї генерації -дерева 2-ї генерації

на місці болота виникає листяний ліс, потім на його місці - мішаний ліс, а кінцева стадія - тайга

ліс після масштабної пожежі - трава - кущі - світлолюбиві дерева - клімаксне утворення - ліс

пляж - дюни - піонерна рослинність - суцільна багаторічна рослинність - кущі - ліс

Запитання 17

Екологічна піраміда, що може бути оберненою

варіанти відповідей

піраміда енергії

піраміда чисел

піраміда біомаси

Запитання 18

Вибрати види тварин, занесених до Чорного списку

варіанти відповідей

морська корова

білий ведмідь

мандрівний голуб

сумчастий вовк

Запитання 19

Цвітіння води виникає внаслідок

варіанти відповідей

масового поширення риби у водоймі

надмірного розмноження водоростей

підвищення у воді рівня пестицидів

побудова гребель, гідротехнічних споруд

Запитання 20

Найважливішими парниковими газами є

варіанти відповідей

вода

метан

оксиди нітрогену

вуглекислий газ

Запитання 21

Якими факторами середовища є клімат, грунт, рельєф, повітря?

варіанти відповідей

екологічними

 біотичними

 антропогенними

абіотичними

Запитання 22

Популяції гетеротрофних організмів, які живляться готовими органічними речовинами рослинного походження, називають

варіанти відповідей

редуценти

продуценти

консументи І порядку

Консументи ІІ порядку

Запитання 23

Прикладом мутуалізму є взаємодія між

варіанти відповідей

мишею і кліщем

мишею і совою

двома мишами одного виду

мурахами і попелицями

Запитання 24

Території, на яких заборонені будь-які види господарської діяльності й туризм

варіанти відповідей

Заказники

Заповідники

Національні парки

Заповідно-мисливські господарства

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест