Біосфера

Додано: 20 січня 2022
Предмет: Географія, 11 клас
Копія з тесту: Біосфера
Тест виконано: 394 рази
12 запитань
Запитання 1

Засновником вчення про біосферу є

варіанти відповідей

П.Чубинський

С.Рудницький

П. Тутковський

В.Вернадський

Запитання 2

Природні екосистеми:

варіанти відповідей

лісосмуги, поля, пасовища,

біогенна речовина

біокосна речовина

ліси, степи, пустелі, луки,болота, гори

Запитання 3

Біосфера охоплює

варіанти відповідей

Верхні шари атмосфери, нижні шари літосфери і всю гідросферу.

Нижні шари атмосфери, верхні шари літосфери і всю гідросферу.

Верхні шари гідросфери, нижні шари атмосфери і всю літосферу.

Запитання 4

Найбільша концентрація живих організмів спостерігається

варіанти відповідей

в атмосфері й тропосфері

в перших кілька метрів, куди занурюються землерийні тварини

в місці, де найбільше контактують між собою всі зовнішні оболонки

Запитання 5

Кількість видів організмів від екватора до полюсів

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

Запитання 6

Найбагатша рослинність у широтах

варіанти відповідей

помірних

полярних

екваторіальних

тропічних

Запитання 7

Азональні типи рослинності трапляються в

варіанти відповідей

певних природних зонах

різних природних зонах

Запитання 8

Біологічний вид рослин або тварин заселяє лише ті площі, де умови середовища відповідають його вимогам передусім до

варіанти відповідей

тепла і гірських порід, вологи

гірських порід, вологи, живлення

тепла, вологи, живлення

Запитання 9

Космополітами називають такі види організмів, які заселяють не менше

варіанти відповідей

половини площ суходолу або Світового океану

третьої частини площ суходолу або Світового океану

четвертої частини площ суходолу або Світового океану

Запитання 10

Ендеміки - це види, розселені

варіанти відповідей

на великих територіях

на всіх континентах

на обмежених територіях

Запитання 11

Біологічні ресурси є

варіанти відповідей

вичерпними і невідновлюваними

невичерпними і відновлюваними

вичерпними і відновлюваними

невичерпними і невідновлюваними

Запитання 12

За масштабами промислу провідне місце приходиться на

варіанти відповідей

планктон

нектон

бентос

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест