1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Біосфера, грунти

Додано: 2 травня 2020
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 7 разів
20 запитань
Запитання 1

Засновником учення про біосферу є 

варіанти відповідей

Володимир Вернадський  

Василь Докучаєв  

Альфред Вегенер

Запитання 2

До складу біосфери входять :

варіанти відповідей

нижній шар атмосфери, верхній шар гідросфери, літосфера

атмосфера, гідросфера, літосфера

нижній шар атмосфери, гідросфера, верхній шар літосфери

Запитання 3

Темний колір та родючість грунту спричиняє 

варіанти відповідей

вода

повітря

гумус

пісок і глина 

Запитання 4

Біосфера це -

варіанти відповідей

а) водна оболонка Землі

б) оболонка, населена живими організмами

в) оболонка, де мешкають тварини та люди

Запитання 5

Найродючішими ґрунтами у світі вважаються:

варіанти відповідей

дерново-підзолисті

каштанові

сірі лісові

чорноземи

Запитання 6

Основною особливістю ґрунтів, що відрізняє їх від гірських порід, є..

варіанти відповідей

вологість

колір

 родючість

тиск

Запитання 7

Ґрунти, що сформувалися під хвойними лісами у помірних широтах

варіанти відповідей

червоно-жовті

підзолисті

сіроземи

черноземи

Запитання 8

Оберіть три найголовніші чинники утворення грунту:

варіанти відповідей

гірські породи

опади у вигляді роси

господарська діяльність людини

посухи

сонячне світло й тепло

час

Запитання 9

Що таке ґрунт?

варіанти відповідей

великі, відносно рівні ділянки земної поверхні з незначними коливаннями висот

верхній родючий шар земної кори, що сформувався внаслідок взаємодії гірських порід, повітря, сонячного світла і тепла, води та організмів протягом тривалого часу

 сукупність різних угруповань тварин у певній місцевості

 сукупність усіх рослинних угруповань на певній ділянці земної кулі

Запитання 10


Які ґрунти поширені в тропічних широтах в умовах жаркого і сухого клімату?

варіанти відповідей

сіроземи

буроземи

пустельні

чорноземи

Запитання 11


Які ґрунти поширені в помірних широтах в умовах слабо посушливого клімату?

варіанти відповідей

чорноземи

буроземи

пустельні

підзолисті

Запитання 12

Які ґрунти поширені в екваторіальних широтах в умовах жаркого і вологого клімату?

варіанти відповідей

червоно-жовті

коричневі

сіроземи

буроземи

Запитання 13

Які ґрунти поширені в субарктичних широтах в умовах холодного клімату і постійного перезволоження?

варіанти відповідей

чорноземи

тундрові глейові

буроземи

арктичні

Запитання 14

Про що йде мова?

"Тільки вони здатні в процесі фотосинтезу з неорганічних речовин утворювати органічні,виділяючи кисень.Тому їх часто називають "фабриками кисню".

варіанти відповідей

гриби;

мікроорганізи;

рослини;

тварини.

Запитання 15

Верхня межа біосфери поширюєься

варіанти відповідей

а) на 5 км в атмосфері

б) на 20 - 25 км в атмосфері

в) на 11 км в літосфері

Запитання 16

Які заходи допоможуть зберегти ґрунти?

варіанти відповідей

насаджувати лісосмуги

вносити органічні добрива

інтенсивно випасати худобу

вносити у великій кількості мінеральні добрива

орання схилів упоперек

Запитання 17

Ці грунти поширені в помірних широтах, сформувалися під хвойними і мішаними лісами, верхній шар освітлений і нагадує золу

варіанти відповідей

чорноземи

червоно-жовті

бурі лісові

підзолисті

Запитання 18

Чому в арктичних широтах ґрунти майже не утворюються?

варіанти відповідей

Через недостаню кількість опадів

Через сильні штормові вітри

Через вкрай низькі температури повітря

Через відсутність суцільного рослинного покриву

Запитання 19

Які ґрунти не поширені в помірних широтах?

варіанти відповідей

чорноземи

бурі лісові

підзолисті

червоно-жовті

Запитання 20

Оберіть три правильні пари відповідності "грунти - рослинність", під якою вони сформувалися:

варіанти відповідей

підзолисті - хвойні мішані ліси

сіроземи - розріджена пустельна рослинність

бурі лісові - тундрі і лісотундра

чорноземи - вологі вічнозелені ліси

червоно - жовті - степ

сірі лісові - широколисті ліси

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест