БІОСФЕРА ТА СИСТЕМИ ЗЕМЛІ

Додано: 19 лютого 2020
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 1136 разів
12 запитань
Запитання 1

__________ – це природна оболонка існування та

життєдіяльності організмів. Загальна маса усіх живих організмів на планеті незначна – близько 0,05 % її маси.

варіанти відповідей

атмосфера

гідросфера

біосфера

літосфера

Запитання 2

Складники біосфери як найбільшої екосистеми:

варіанти відповідей

ліси,степи, болота, луки

сукупність живих організмів

пустелі,гори, моря тощ

біокосна речовина

агроценози (поля, сади,виноградники, пасовища),

Запитання 3

Складники біосфери як компоненти системи:

варіанти відповідей

ліси,степи, болота, луки, пустелі

«Жива речовина»: сукупність живих організмів

агроценози (поля, сади,виноградники, пасовища)

косна речовина

біогенна речовина

Запитання 4

Шаром найщільнішої концентрації організмів, що його

В. Вернадський назвав " __________ _______", є місце, де найбільше контактують між собою всі зовнішні оболонки.

варіанти відповідей

"ноосферою"

"техносферою"

"плівками життя"

"межами біосфери"

Запитання 5

Закономірності географічного поширення живих організмів вивчає наука ___________ .

варіанти відповідей

біогеографія

геоморфологія

біологія

географія

Запитання 6

Трапляються види, що розселені лише на обмеженій території. Їх називають ______________.

варіанти відповідей

реліктами

ендеміками

космополітами

аборигенами

Запитання 7

Пояснив природу ґрунтів, тобто як вони утворилися, як поповнюються поживними речовинами, російський учений _________ _________ . Науковий підхід до вивчення ґрунтів започаткував науку ґрунтознавство.

варіанти відповідей

Михайло Ломоносов

Василь Докучаєв

Віталій Медведєв

Георгій Висоцький

Запитання 8

Основна властивість грунту:

варіанти відповідей

родючість

урожайність

дискретність

унікальність

Запитання 9

Ґрунт є результатом сукупної дії п’яти чинників. Оберіть три основні.

варіанти відповідей

материнська гірська порода

вода

живі і мертві організми

клімат

мінеральні добрива

Запитання 10

Типи ґрунтів класифікують за будовою профілю та вмістом

гумусу. За механічним складом ґрунти поділяють на такі різновиди:

варіанти відповідей

піщані.

супіщан

фералітні

суглинисті

оглеєні

глинисті

Запитання 11

__________ ________ – велика зональна геосистема географічної оболонки, що вирізняється подібністю клімату, режиму водойм, ґрунтоворослинного покриву, тваринного світу

варіанти відповідей

Природна країна

Природна зона

Природна провінція

Природна область

Запитання 12

Оберіть правильні відповідності:

варіанти відповідей

Екваторіальні ліси - червоно-жовті фералітні грунти

Савани та рідколісся - буроземи

Зона твердолистих лісів і чагарників - коричневі ґрунти

зона мішаних лісів - дерново-підзолисті ґрунти

зона широколистих лісів - каштанові ґрунти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест