12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Біосфера. Узагальнення знань

Додано: 2 травня 2020
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 104 рази
24 запитання
Запитання 1

Укажіть визначення поняття «грунт»

варіанти відповідей

поверхневий шар земної кори

поверхневий родючий шар земної кори

верхня частина літосфери 

частина біосфери, представлена рослинами

Запитання 2

 Укажіть найбільший природний комплекс Землі

варіанти відповідей

Світовий океан  

географічна оболонка  

фація

усі материки та острови

Запитання 3

Під зональністю розуміють

варіанти відповідей

закономірну зміну природних комплексів і природних компонентів за широтою 

закономірну зміну природних комплексів і природних компонентів за висотою

закономірну зміну природних комплексів і природних компонентів залежну від положення щодо океанів

закономірну зміну природних комплексів і природних компонентів залежну від кількості атмосферних опадів

Запитання 4

Біосфера це -

варіанти відповідей

а) водна оболонка Землі

б) оболонка населена живими організмами

в) оболонка, де мешкають тварини та люди

Запитання 5

Основоположником вчення про біосферу є

варіанти відповідей

а) В. В Докучаєв

б) М.М. Миклухо - Маклай

в) В.В. Вернадський

Запитання 6

Чим відрізняється біосфера від інших оболонок Землі?

варіанти відповідей

а) наявністю живих організмів

б) наявністю повітря

в) наявністю поживних речовин

Запитання 7

Для географічної оболонки характерні такі закономірності

варіанти відповідей

а) цілісність

б) ритмічність

в) кругообіг речовин і енерії

г)регіональність

Запитання 8

Складниками біосфери є такі основні групи живої природи:

варіанти відповідей

мікроорганізми, гриби

рослини, тварини, бактерії, гриби

рослини, тварини

усі відповіді правильні

Запитання 9

Найродючішими ґрунтами у світі вважаються:

варіанти відповідей

дерново-підзолисті

каштанові

сірі лісові

чорноземи

Запитання 10

Основною особливістю ґрунтів, що відрізняє їх від гірських порід, є..

варіанти відповідей

вологість

колір

 родючість

тиск

Запитання 11

Ґрунти, що сформувалися під хвойними лісами у помірних широтах

варіанти відповідей

червоно-жовті

підзолисті

сіроземи

черноземи

Запитання 12

Які ґрунти сформувалися в зоні вологих екваторіальних лісів?

варіанти відповідей

дерново-підзолисті

червоно-жовті


сіроземи

коричневі

Запитання 13

Основною особливістю ґрунтів, що відрізняє їх від гірських порід, є..

варіанти відповідей

вологість

колір

 родючість

тиск

Запитання 14

Нижня межа біосфери в гідросфері досягає глибин... 

варіанти відповідей

близько 15 км

11 022 м

8848 м

5 км

Запитання 15

Природна зона - це.....?

варіанти відповідей

великий природний комплекс, основним чинником формування якої є рельєф

великий природний комплекс, основним чинником формування якої є клімат

акваторія якого не будь океану чи моря

 там де багато рослин

Запитання 16

В якій природній зоні довго триває полярна ніч?  

варіанти відповідей

степах

 арктичних пустелях

саванах

тундрі

Запитання 17

Зміна природних зон простежується ...

варіанти відповідей

 зі зміною висоти

від екватора до полюсів

 з Півночі на Південь

з Заходу на Схід

Запитання 18

Зміна природних компонентів і природних комплексів у вертикальному напрямку- від підніжжя до вершини- називається...  

варіанти відповідей

сезонна зональність

  широтна поясність

висотна поясність

кругообіг речовин

Запитання 19

Закономірності географічної оболонки...

оберіть 3 варіанти відповідей 

варіанти відповідей

цілісність

зональність

 ритмічність

однорідність

Запитання 20

Укажіть найбільший природний комплекс Землі: 

варіанти відповідей

природний комплекс Світового океану

географічний пояс

географічна оболонка

природний комплекс суходолу

Запитання 21

Яка речовина грунту забезпечує його родючість?

варіанти відповідей

вода

гумус

глина

повітря

Запитання 22

Родючість грунту визначають за

варіанти відповідей

кількістю гумусу

кількістю тепла і вологи

кількістю бактерій

кількістю глини і піску

Запитання 23

Грунт - це

варіанти відповідей

верхній родючий шар земної кори

сукупність рослинних і тваринних угруповань на певній території

Запитання 24

Оберіть три найголовніші чинники утворення грунту:

варіанти відповідей

гірські породи

опади у вигляді роси

господарська діяльність людини

посухи

сонячне світло й тепло

час

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест