19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Біотехнологія, селекція та генна інженерія мікроорганізмів

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 20 разів
10 запитань
Запитання 1

Оберіть два правильні твердження. Селекція - це наука про...

варіанти відповідей

створення порід тварин і сортів рослин

Спадковість і мінливість організмів

створення штамів мікроорганізмів

утворення видів

Запитання 2

Завдяки методам генної інженерії в промислових масштабах отримують

варіанти відповідей

інсулін та інтерферон

глюкозу

адреналін

антибіотики

Запитання 3

Серед зазначених відповідей оберіть 2 правильні. До методів генної інженерії належать:

варіанти відповідей

перенесення генів за допомогою сумарних ДНК

експерементальний мутагенез

трансдукція

виділення генів за допомогою ферментів рестрикції

методи секвенування ДНК

Запитання 4

Вкажіть назву методу, який не використовують у селекції бактерій:

варіанти відповідей

мутагенез

цитогенетичний

генної іженерії

клітинної інженерії

Запитання 5

Теоретичною основою селекції є:

варіанти відповідей

генетика

систематика

біоніка

палеобіологія

Запитання 6

З'ясуйте, як називається сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів, явищ:

варіанти відповідей

радіобіологія

біотехнологія

біоіндикація

селекція

вівісекція

Запитання 7

Вкажіть, як називається сукупність клітин чи організмів, які виникли від спільного предка нестатевим шляхом:

варіанти відповідей

порода

прищепа

клон

гібрид

група

Запитання 8

Визначте, як називають створену людиною культуру мікроорганізмів:

варіанти відповідей

клон

сорт

вид

штам

порода

група

Запитання 9

Назвіть, які методи селекції мікроорганізмів застосовують:

варіанти відповідей

віддалену гібридизацію

штучне схрещування за допомогою бактеріофагів

штучний мутагенез

методи клітинної інженерії

щеплення

методи генетичної інженерії

Запитання 10

Що таке вектор:

варіанти відповідей

напрям розвитку селекції

конструкція ДНК для трансформації клітини

частина ДНК для клонування

сильний мутаген

результат клонування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест