Будова атома. Ядерні сили.

Додано: 16 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 150 разів
8 запитань
Запитання 1

 Хто запропонував «Теорію пудинга»?

варіанти відповідей

Е. Резерфорд

А. Ейнштейн

Н. Бор

Дж. Томсон

Запитання 2

Хто запропонував планетарну модель атома?

варіанти відповідей

Дж. Томсон

Н. Бор

А. Ейнштейн

Е. Резерфорд

Запитання 3

Чому дорівнює заряд ядра?

варіанти відповідей

Ядро не має заряду

Сумарному заряду всіх протонів та всіх електронів

Заряду всіх електронів

Заряду всіх протонів

Запитання 4

Які сили утримують у ядрі атома протони і нейтрони?

варіанти відповідей

Сили гравітації

Кулонівські сили

Ядерні сили

Сили слабкої взаємодії

Запитання 5

Не проводячи обчислень, встановіть, яке з трьох ядер, що містять однакову кількість нуклонів, має найменшу енергію зв'язку?

варіанти відповідей

54Хе136

56Ва136

58Се136

Запитання 6

Для видалення одного нуклона з ядра 6С12 необхідно витратити енергію

7 МеВ. Визначте енергію зв'язку цього елемента.

варіанти відповідей

7 -20 МеВ

25-65 МеВ

70-100 МеВ

більше 100 МеВ

Запитання 7

Визначити енергію зв'язку атома берилію.

m(₄Ве9)=9,01219 а. о. м,

m(0n1)= 1,00866 а. о. м,

m(1p1 )=1,00728 а. о. м,

m(-1e0)=0,00055 а. о. м,

с2 =931, 5 МеВ ∕а. о. м.

варіанти відповідей

5,82 МеВ

58,2 МеВ

36,8 МеВ

3,68 МеВ

Запитання 8

Початкова маса спокою частинок, що вступили в реакцію,на 0,002 а.о.м.

більша за масу спокою продуктів реакції.

Вкажіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Реакція супроводжується виділенням 1,863 МеВ енергії

Реакція супроводжується поглинанням 1,863 МеВ енергії

Реакція супроводжується виділенням 18,63 МеВ енергії

Реакція супроводжується поглинанням 18,63 МеВ енергії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест