Будова слова. Словотвір

Додано: 26 лютого
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 29 разів
19 запитань
Запитання 1

Неправильно утворено слово

варіанти відповідей

харчовий

мебельний

роздрібний

критичний

терміновий

Запитання 2

Помилково утворено слово

варіанти відповідей

виконавиця

гардеробщиця

кравчиня

вихователька

спортсменка

Запитання 3

Неправильно утворено слово

варіанти відповідей

стимулювати

вислуховувати

дискутирувати

лідирувати

Запитання 4

Закінчення -ий має прикметник, утворений від слова

варіанти відповідей

тепер

колись

субота

вечір

туман

Запитання 5

У якому рядку всі слова утворені префіксально-суфіксальним способом?

варіанти відповідей

праліс, безлад, присісти

переказ, слух, синь

нарукавник, підсвічник, пристінок

журналіст, веселковий, радість

землемір, дороговказ, лісосплав

Запитання 6

Дівчина з Варшави -

варіанти відповідей

варшавка

варшав`янка

варшавинянка

варшавинка

Запитання 7

Установіть відповідність між способами слово­творення та словами:

1 безафіксний                       А від’їхати, по-козацьки, доповідь

2 префіксально-суфіксальний Б дослідник, надійний, багатіти

3 суфіксальний                           В розповідь, перехід, запис

4 префіксальний                         Г по-новому, провулок, заземлити

                                                       Ґ прозеленіти прадавній, залетіти 

варіанти відповідей

1В 2Г 3Б 4Ґ

1Г 2В 3Б 4Ґ

1В 2Б 3Г 4Ґ

1В 2Г 3Ґ 4Б

Запитання 8

Укажіть словосполучення, у яких ужито сло­ва, утворені переходом однієї частини мови в іншу:

варіанти відповідей

солодке печиво

сучасна операційна

м’який голос

на перше борщ

учительська сім 'я

Запитання 9

Укажіть ряди спільнокореневих слів:

варіанти відповідей

губа, губний, губити

жадібний, жало, жалити

дрібний, дрібнити, подрібнений

вода, водій, водити

пекти, печений, перепічка

сила, зусилля, силовий

Запитання 10

Морфема - це...

варіанти відповідей

А виділення фонетичними засобами одного зі складів фразового такту

Б найменша одиниця звукової системи мови, за допомогою якої розпізнаються значущі одиниці мови

В найменша неподільна значуща частина слова, яка є носієм певного лексичного чи граматичного значення

Г частина фразового такту, що має переважно кілька звуків, об'єднаних навколо складотворного центру

Запитання 11

Помилку при поділі слів на морфеми допущено в рядку

варіанти відповідей

син-юват-ий, на-спіх, пере-весл-о

чит-анн-я, над-вечір-ок, при-вч-и-вши

житт-є-пис, пере-пис-а-н-ий, в-котр-е

перед-зим-ок, від-писа-ти-ся, над-міцн-ий

Запитання 12

НЕ МАЮТЬ закінчення всі слова рядка

варіанти відповідей

вулкан, кран, юнь, весело;

засміятися, арештувати, вітер, наш

вночі, зимно, кіно, працюючи

перехід, захід, водостік, магазин 

Запитання 13

Слово, від якого творять інше слово, називають

варіанти відповідей

твірним

похідним

первинним

спільнокореневим

Запитання 14

Обери слова, які утворились способом складання двох основ або слів.

варіанти відповідей

Працелюб

Відлетять

Сонний

Засміятися

Чорнобровий

Запитання 15

Форми слова відрізняються...

варіанти відповідей

коренем

префіксом

закінченням

суфіксом

Запитання 16

 Нульове закінчення мають усі слова рядка

варіанти відповідей

розвеселивши, гарно, сачок, літак

друг, грань, перехід, отримав

хрест, рід, сумно, піч

снігохід, розпач, шум, вірно

Запитання 17


Суфікс -ев- має прикметник, утворений від слова

варіанти відповідей

край

груша

кущ

кварц

вечір

Запитання 18

Позначте рядок, у якому від усіх іменників прикметники утворюються за допомогою суфікса -ов-:

варіанти відповідей

метр, травень, дощ, нуль

пурпур, емаль, груша, край

парча, кварц, гроза, шовк

ліс, кільце, кришталь, глянець

калина, казка, поле, марш

Запитання 19

Не мають закінчення обидва слова в рядку

варіанти відповідей

ухвалено, збудований

сорок, по-полтавськи

горілиць, плакучі

запанібрата, змито

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест