11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Тканини рослини (Підготовка до олімпіад, ЗНО)

Додано: 18 травня 2019
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 309 разів
16 запитань
Запитання 1

Тканини рослин є об'єктом вивчення

варіанти відповідей

ембріології

гістології

цитології

анатомії рослин

Запитання 2

Першу класифікацію тканин рослин та термін "тканини" запропонував

варіанти відповідей

А.Де Барі у 1871 році

Неємія Грю у другій половині ХVІІ століття

Ю.Сакс у 1868 році

Ван-Тігем у 1824 році

Запитання 3

Здатність до росту рослин протягом всього життя пов'язана з наявністю тканин

варіанти відповідей

покривних (захисних)

основних (асиміляційної, запасаючої, вентиляційної)

меристем (твірних)

механічних (опорних)

Запитання 4

Постійні тканини, щ забезпечують процеси життєдіяльності рослин та втрачають здатність перетворюватись на інші типи тканини утворюються з

варіанти відповідей

провідних (флоеми та ксилеми)

твірних (меристем)

основних (асиміляційної, запасючої, водоносної та повітроносної)

механічної (опорної)

Запитання 5

Які тканини не входять до складу постійних тканин рослини

варіанти відповідей

твірна (меристеми)

провідні (ксилема та флоема)

асиміляційна (фотосинтезуюча)

видільна

Запитання 6

Тканина з дрібних клітин, які мають тонкі стінки, великі ядра та мало вакуолей або характеризується відсутністю вакуолей має назву

варіанти відповідей

твірна (меристема)

покривна (захисна)

провідні (флоема, ксилема)

механічна (опорна)

Запитання 7

Ріст стебла в товщину дерев'янистих рослин забезпечують меристеми

варіанти відповідей

верхівкові

бічні

вставні

раньові

Запитання 8

Швидкий ріст стебла злакових рослин забезпечується

варіанти відповідей

верхівковими меристемами

бічними меристемами

раньовими меристемами

вставними меристемами

Запитання 9

Обери декілька відповідей. Які тканини не є покривними (захисними) тканинами рослини?

варіанти відповідей

пробка

епідерма

корок

кірка

ризодерма

ксилема

флоема

Запитання 10

Обери декілька відповідей. Провідні тканини необхідні для переміщення речовин та включають

варіанти відповідей

ксилему (деревину), утворену судинами з мертвих клітин, по яких здійснюється висхідний рух води

ксилему (деревину), утворену ситовиднимим трубками з живих клітин, по яких здійснюється нисхідний рух органічних речовин

флоему (луб), утворену ситовиднимим трубками з живих без'ядерних клітин, по яких здійснюється нисхідний рух органічних речовин

флоему (луб), утворену судинами з живих клітин, по яких здійснюється висхідний рух води

Запитання 11

Механічні тканини (опірні) утворені коленхімою з живих й склеренхімою з мертвих клітин з потовщеними стінками виконують функції:

варіанти відповідей

формують скелет рослин, забезпечують міцність, надають пружності

запас речовин

фотосинтез

переміщення речовин

Запитання 12

Асиміляційна тканина (хлоренхіма) має особливості:

варіанти відповідей

клітини містять хлоропласти

клітини прозорі, щільно прилягають одна до одної, є продихи

мертві або живі клітини мають потовщені стінки

між клітинами є міжклітинники з повітрям

Запитання 13

Тканина утворена живими великими клітинами, які можуть міститись у стеблі, плодах, насінинах, бульбах, цибулинах, коренеплодах

варіанти відповідей

механічна

хлоренхіма

аеренхіма

запасаюча

Запитання 14

Аеренхіма - повітроносна тканина має назву вентиляційна, утворена дрібними клітинами, розділених широкими міжклітинниками з повітрям та міститься у

варіанти відповідей

у стеблі пустельних рослин

у листках, стеблах, корінях водних та болотяних рослин

у деревині дводольних квіткових рослин

у порожнині стебла-соломини злакових рослин

Запитання 15

Екскрекція у рослин можлива завдяки

варіанти відповідей

провідним тканинам

видільним (секреторним) тканинам

хлоренхімі

коленхімі

Запитання 16

Обери декілька відповідей. Частина сполук, які утворюються в процесі життедіяльності рослин можуть брати участь у обміні речовин або ж бути баластом та виділятися назовні чи нагромаджуватись у спеціалізованих вмістилищах. Такі тканини мають назву видільні або секреторні та можуть бути у вигляді

варіанти відповідей

нектарників

залозистих волосків

молочників

смоляних ходів

флоеми

ксилеми

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест