Бухгалтерський баланс. Типи балансових змін

Додано: 27 квітня 2020
Предмет: Економіка
Тест виконано: 325 разів
15 запитань
Запитання 1

Виберіть спосіб бухгалтерського обліку, за допомогою якого можна відобразити наявність активів і пасивів підприєиства на певну дату

варіанти відповідей

Документація

Інвентаризація

Подвійний запис

Бухгалтерський баланс

Запитання 2

Скільки розділів містить актив балансу

варіанти відповідей

5

4

3

2

Запитання 3

Розмір власного капіталу відображають

варіанти відповідей

у першому розділі активу балансу

у першому розділі пасиву балансу

у третьому розділі пасиву балансу

у четвертому розділі пасиву балансу

Запитання 4

Виберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

Активи = Власний капітал + Зобов`язання

Активи = Власний капітал - Зобов `язання

Власний капітал = Активи + Зобов `язання

Зобов `язання = Активи + Власний капітал

Запитання 5

 В активі балансу згруповано:


варіанти відповідей

ресурси підприємства

джерелам формування ресурсів підприємства

господарські процеси

господарські операції

Запитання 6

У пасиві балансу згруповані

варіанти відповідей

ресурси підприємства

джерела формування ресурсів підприємства

господарські процеси

витрати

Запитання 7

До якого розділу балансу слід віднести статтю Розрахунки з покупцями та замовниками, що мають характер дебіторської заборгованості

варіанти відповідей

Актив Необоротні активи

Актив Оборотні активи

Пасив Власний капітал

Пасив Поточні зобов`язання і забезпечення

Запитання 8

Метою складання балансу є :

варіанти відповідей

надання інформації про фінансовий стан підприємства

надання інформації про рух грошових коштів підприємства

надання інформації про результати діяльності підприємства

надання інформації про дебіторську заборгованість

Запитання 9

Відповідно до положень бухгалтерського обліку Необоротні активи -це

варіанти відповідей

активи, призначені для використання у процесі виробництва

активи, призначені для використання протягом періоду, що перевищує

12 місяців;

всі активи, що не є оборотними

активи, призначені для продажу

Запитання 10

Виберіть активи, які є оборотними

варіанти відповідей

Паливо

Готівка

Поточна кредиторська заборгованість

Поточна дебіторська заборгованість

Запитання 11

Які зміни відбуваються в балансі внаслідок такої операції: Отримані від постачальника матеріали, за які буде оплачено пізніше

варіанти відповідей

зміни відбудуться лише в активі

зміни відбудуться лише в пасиві

зросте підсумок балансу

зменшиться підсумок балансу

Запитання 12

Які зміни відбудуться внаслідок такої операції: Погашено довгостроковий кредит банку з поточного рахунка

варіанти відповідей

 зміни відбудуться лише в активі

зміни відбудуться лише в пасиві

зросте підсумок балансу

 зменшиться підсумок балансу

Запитання 13

Яка з операцій призведе до зміни підсумків балансу

варіанти відповідей

здійснено внесок у статутний капітал готівкою

відпущено у виробництво матеріали

здійснено відрахування до резервного капіталу з прибутку

видано підзвітні кошти працівнику

Запитання 14

Операції першого типу балансових змін пов`язані з:

варіанти відповідей

перегрупуванням ресурсів

перегрупуванням джерел формування ресурсів

збільшенням ресурсів

вибуттям ресурсів

Запитання 15

Операції третього типу балансових змін пов`язані з :

варіанти відповідей

 перегрупуванням ресурсів

перегрупуванням джерел формування ресурсів

збільшенням ресурсів та джерел формування ресурсів

вибуття ресурсів та зменшенням джерел формування ресурсів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест