Четвертий Універсал УЦР. Війна радянської Росії проти УНР.

Додано: 12 листопада 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1978 разів
12 запитань
Запитання 1

Коли було підписано ІV Універсал УЦР?

варіанти відповідей

10 червня 1917 року

 

 3 липня 1917 року

7 листопада 1917 року

9 січня 1918 року

Запитання 2

Вкажіть, звідки подано цитату: "Однині Україна стає Українською Народньою Республікою.

Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів".

варіанти відповідей

 І Універсал


ІІ Універсал

ІІІ Універсал

IV Універсал

Запитання 3

Вкажіть, звідки подано цитату: "Однині Українська Народня Республіка стає самостійною, ні від нікого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу.

Зо всіма сусідніми державами, як то: Россія, Польща, Австрія, Румунія, Туреччина та инші, ми хочемо жити в згоді й приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя Самостійної Української Республіки".

варіанти відповідей

І Універсал


 ІІ Універсал

 ІІІ Універсал

 ІV Універсал

Запитання 4

Яку назву мав уряд УНР, після проголошення ІV Універсалу УЦР?

варіанти відповідей

Народний Секретаріат


Рада Народних Міністрів

Рада Народних Комісарів

Генеральний Секретаріат

Запитання 5

Де було проголошено створення радянської Української Народної Республіки?

варіанти відповідей

Київ

 

Одеса

Миколаїв

 Харків

Запитання 6

Установіть відповідність між Універсалами та наслідками їх оприлюднення.

1 Перший Універсал

2 Другий Універсал

3 Третій Універсал

4 Четвертий Універсал


А Підписання Брестського мирного договору, вступ німецьких і австрійських військ на територію УНР

Б Збройний виступ самостійників, поповнення складу Центральної Ради представниками національних меншин

В Створення Генерального Секретаріату, загострення відносин із Тимчасовим урядом Росії

Г Поширення влади Центральної Ради на дев’ять українських губерній (без Криму), початок соціальноекономічних перетворень

Д Утворення Української Центральної Ради, початок Української революції

варіанти відповідей

В,Б,Г,А

 Г,А,Б,В

 А,Б,В,Г

В,Б,А,Г

Запитання 7

Установіть послідовність подій.

А Брестський (Берестейський) мирний договір між УНР і країнами Четверного союзу

Б Ультиматум Раднаркому РСФРР Українській Центральній Раді

В Повстання в Києві робітників заводу «Арсенал», інспіроване більшовиками, і придушення його українськими військами під командуванням С. Петлюри

Г Перший Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові. Проголошення радянської влади в Україні

варіанти відповідей

А,Б,В,Г

Г,А,В,Б

Б,А,В,Г

Б,Г,В,А

Запитання 8

Установіть відповідність між документами Української Центральної Ради та уривками з них.

1 Перший Універсал

2 Другий Універсал

3 Третій Універсал

4 Четвертий Універсал


А «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської... ми твердо станемо на нашій землі…»

Б «…не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані… Всенародні Українські 3бори (Сойм)»

В «…ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»

Г «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право… як це робить Рада Народних Комісарів щодо Народної Української Республіки…»

Д «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною… суверенною державою українського народу…»

варіанти відповідей

Б,В,А,Д

Д,Г,А,В

А,Б,В,Г

В,А,Б,Г

Запитання 9

Доповніть твердження.

Останнім заходом, здійсненим Українською Центральною Радою, було...

варіанти відповідей

Ухвалення 4 Універсалу

Підписання Брестського мирного договору

Проголошення УНР

Ухвалення Конституції УНР

Запитання 10

Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено

варіанти відповідей

завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі селянам 

відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків

відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору

загостренням відносин УЦР із німецьким та австро-угорським командуванням

Запитання 11

Установіть хронологічну послідовність подій Української революції:

А Бій під Крутами.

Б Проголошення Українською Центральною Радою незалежності УНР.

В Проголошення радянської влади в Україні Всеукраїнським з’їздом рад у Харкові.

Г Схвалення Українською Центральною Радою проекту Конституції УНР.  

варіанти відповідей

ВБАГ

АГВБ

БГВА

ВАГБ

Запитання 12

Коли відбулась зображена подія?

варіанти відповідей

16(29)січня 1917року

16(29)січня 1918року

16(29)січня 1919року

9(22)січня 1918року

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест