Чинники середовища

Додано: 7 травня 2019
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 175 разів
12 запитань
Запитання 1

Сукупність абіотичних та біотичних чинників, в яких існує особина

варіанти відповідей

місце проживання

середовище існування

місце перебування

домівка

Запитання 2

Сукупність особин виду, які мешкають на певній території

варіанти відповідей

флора

фауна

ареал

популяція

Запитання 3

Територія, в межах якої живуть особини певного виду

варіанти відповідей

ареал

домівка

флора

популяція

Запитання 4

Взаємовигідне співіснування

варіанти відповідей

коменсалізм

мутуалізм

паразитизм

конкуренція

Запитання 5

Боротьба між видами за однакові ресурси

варіанти відповідей

хижацтво

квартиранство

конкуренція

виїдання

Запитання 6

Форма симбіозу, коли один організм живе за рахунок іншого, завдаючи йому шкоди

варіанти відповідей

конкуренція

мутуалізм

паразитизм

хижацтво

Запитання 7

Чинники пов'язані з діяльністю людини, яка впливає на стан довкілля називають

варіанти відповідей

антропічні

античні

кліматичні

людські

Запитання 8

Провідна роль серед екологічних чинників неживої природи належить:

варіанти відповідей

освітленості;

газовому складу атмосфери.

тиску;

температурі;

Запитання 9

Назвіть біотичні чинники водного середовища існування:

варіанти відповідей

Температура

Водорості

Риболовля

Ціанобактерії

Запитання 10

Укажіть фактор середовища, що зображено на малюнку

варіанти відповідей

антропогенний

абіотичний

біотичний

екосистемний

Запитання 11

Назвіть форми антибіозу:

варіанти відповідей

Хижацтво

Виїдання

Мутуалізм

Паразитизм

Запитання 12

Який тип взаємозв'язків між тваринами зображено на малюнку?

варіанти відповідей

конкуренція

виїдання

квартиранство

хижацтво

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест