Числові функції та їх властивості.

Додано: 7 вересня
Предмет: Математика, 10 клас
Тест виконано: 105 разів
12 запитань
Запитання 1

Функція - це ...


варіанти відповідей

залежність змінної y від змінної x, якщо кожному значенню x відповідає єдине значення y.

Залежність змінної y від змінної x

Залежність змінної х від змінної у, якщо кожному значенню у відповідає єдине значення х

 Залежність змінної х від змінної у

Запитання 2

Змінну x називають ...

варіанти відповідей

аргументом.

за­лежною змінною.

функцією.

значенням функції в точці х.

Запитання 3

Змінну у називають ...

варіанти відповідей

незалежною змінною.

функцією.

аргументом.

значенням функції в точці х.

Запитання 4

Як називається множина тих значень, які може на­бувати аргумент x?

варіанти відповідей

Область значень.

Область застосування.

Область визначення.

Область використання.

Запитання 5

Множина усіх значень, яких набуває функція - це ...

варіанти відповідей

область використання.

область визначення.

область застосування.

область значень.

Запитання 6

Як позначається область визначення функції f?


варіанти відповідей

D(f)

G(f)

E(f)

L(f)

Запитання 7

Як позначається область значень функції f?


варіанти відповідей

G(f)

D(f)

H(f)

E(f)

Запитання 8

Знайдіть значення функції f(x)=3x-1 в точці х0=-4.

варіанти відповідей

-12

-13

12

13

Запитання 9

Графіком функції називається ...


варіанти відповідей

множина всіх точок координатної площини з координатами (x;f(x)), де перша координата x, «пробігає» всю область значень функції, а друга координата y — це відповідне значення функції f у точці x.

множина всіх точок координатної площини

множина всіх точок координатної площини з координатами (x;f(x)), де перша координата x, «пробігає» всю область визначення функції, а друга координата y — це відповідне значення функції f у точці x.

множина точок, у яких абсциси є допустимими значеннями аргументу

Запитання 10

Функція y=f(x) називається зростаючою на множині Р, якщо


варіанти відповідей

більшому значенню ординати відповідає більше значення аргументу

кожному більшому значен­ню аргументу з цієї множини відповідає менше значення функції

більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції

кожному більшому зна­ченню аргументу з цієї множини відповідає більше значення функції

Запитання 11

Функція y=f(x) називається спадною на множині Р, якщо


варіанти відповідей

більшому значенню ординати відповідає більше значення аргументу

кожному більшому значен­ню аргументу з цієї множини відповідає менше значення функції

більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції

кожному більшому зна­ченню аргументу з цієї множини відповідає більше значення функції

Запитання 12

Знайдіть область визначення функції:

варіанти відповідей

(-∞;3]

[3;+∞)

(-∞;-3]

(3;+∞)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест