Цикл з післяумовою

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 950 разів
5 запитань
Запитання 1

Скільки разів виконається цикл, якщо початкове значення Х=7?

     Repeat X := X+1 untіl X>10; 

варіанти відповідей

2

6

жодного

4

Запитання 2

Визначте, який оператор реалізує дію:

Збільшувати значення змінної А на 2 доти, доки А<20

варіанти відповідей

Whіle A<20 do A := A+2; 

If A < 20 Then A := A+2; 

Repeat A := A+2 Untіl A >= 20; 

Repeat A := A+2 Untіl A<20; 

Запитання 3

Відмітьте ознаки циклу Repeat…Untіl

варіанти відповідей

Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова істинна 

Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова хибна 

Оператори тіла циклу виконуються мінімум один раз. Умова починає перевірятися лише після першого проходження циклу 

Якщо умова набуває значення True, керування переходить до оператора, що йде безпосередньо за оператором Until <умова> 

Запитання 4

Скільки разів виконається цикл, якщо початкове значення Х=11?

        Repeat X := X+1 untіl X>10;

варіанти відповідей

1

2

жодного

3

Запитання 5

Яке значення S буде виведено в текстове поле?

var N,d,S: Integer;

begin

   N := 345; S := 0;

   Repeat

      d := N mod 10;

      S := S+d;

      N := N div 10;

   Until N=0;

   Edit2.Text := IntToStr(S);

end

варіанти відповідей

10

21

12

11

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест