Цитологія

Додано: 23 вересня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 11 разів
19 запитань
Запитання 1

Еукаріоти відрізняються від прокаріотів тим, що:

варіанти відповідей

їхні клітини містять рибосоми

вони є виключно аеробними організмами

їхні клітини мають зовнішню мембрану

містять ядро

Запитання 2

Неклітинні форми життя:

варіанти відповідей

рослини

гриби

віруси

бактерії

Запитання 3

Термін "клітина" запропонував

варіанти відповідей

Ян Пуркіне

Роберт Гук

Теодор Шванн

Карл Бер

Запитання 4

Які з органел клітини мають симбіотичне походження?

варіанти відповідей

мітохондрії

пластиди

лізосоми

вакуолі

Запитання 5

Яка з органел клітини містить власну ДНК?

варіанти відповідей

лізосоми

пластиди

мітохондрії

комплекс Гольджі

Запитання 6

Яка з органел клітини має власні рибосоми?

варіанти відповідей

лізосоми

мітохондрії

пластиди

комплекс Гольджі

Запитання 7

У клітинах м'язової тканини відбувається інтенсивний аеробний процес утворення і накопичення енергії у вигляді макроергічних зв'язків АТФ.

В якій органелі відбуваються ці процеси?

варіанти відповідей

лізосомі

мітохондрії

клітинному центрі

ендоплазматичній сітці

Запитання 8

1.   До органели Х надходять синтезовані на мембранах ендоплазматичної сітки білки й ліпіди. Ці сполуки, а також синтезовані в органелі Х полісахариди «упаковуються» у везикули, які потім використовуються клітиною чи виводяться з неї. Органела Х утворює лізосоми, скоротливі вакуолі одноклітинних організмів, компоненти клітинної стінки рослин. Органела Х - це

варіанти відповідей

комплекс Гольджі 

клітинний центр    

мітохондрія  

рибосома

Запитання 9

В еукаріотичних клітинах є дві популяції рибосом - вільні та зв'язані з:

варіанти відповідей

комплексом Гольджі   

лізосомами

ендоплазматичною сіткою

клітинною мембраною

Запитання 10

Рибосоми мають вигляд сферичних тілець, що складаються з двох різних за розмірами частин – субодиниць, великої та малої, які утворюються в:

варіанти відповідей

ендоплазматичній сітці

клітинному центрі

цитоплазмі

ядерці

Запитання 11

 Рибосоми складаються з приблизно рівної за масою кількості:

варіанти відповідей

ДНК і полісахаридів

РНК і білків

ліпідів і глікогену

стероїдів і фосфоліпідів

Запитання 12

У ядрі клітини є не постійні структури, які зникають на початку поділу клітини і знову з'являються наприкінці його. Вони містять білок і РНК, їх утворення пов'язане з хромосомами.

Їх функція важлива для утворення субодиниць рибосом. Назвіть ці структури:

варіанти відповідей

каріоплазма

ядерця

рибосоми

нуклеосоми

Запитання 13

Лізосоми – це невеликі округлі тільця, які містяться в цитоплазмі клітини й заповнені:

варіанти відповідей

нуклеїновими кислотами

запасними білками

 фосфоліпідами

ферментами

Запитання 14

Утворення лізосом забезпечується:

варіанти відповідей

комплексом Гольджі        

ядром

хлоропластом

мітохондрією

Запитання 15

Укажіть органелу, яка бере участь у синтезі білка.

варіанти відповідей

комплекс Гольджі        

клітинний центр               

 рибосома                

лізосома

Запитання 16

Яка структура клітини регулює її розмноження, ріст і розвиток?

варіанти відповідей

рибосома

мітохондрія

ядро

плазматична мембрана

Запитання 17

Зерниста ендоплазматична сітка відрізняється від незернистої наявністю:

варіанти відповідей

рибосом

лізосом

центросом

пероксисом

Запитання 18

У лізосомах відбувається деградація білків, вуглеводів, ліпідів тощо. Для здійснення цього процесу до лізосом мають потрапити відповідні ферменти. Укажіть правильний шлях ферментів від місця синтезу до лізосом.

варіанти відповідей

зерниста ендоплазматична сітка → комплекс Гольджі → лізосоми

комплекс Гольджі → рибосоми → лізосоми омплекс Гольджі → лізосоми

пероксисоми → зерниста ендоплазматична сітка → лізосоми

мітохондрії → рибосоми → лізосоми

Запитання 19

Клітинне дихання відбувається у:

варіанти відповідей

вакуолях

хлоропластах

мітохондріях

комплексі Гольджі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест