23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Цитологія та генетика.

Додано: 2 жовтня 2020
Предмет: , 10 клас
30 запитань
Запитання 1

Одноманітність гібридів першого покоління F1 при схрещуванні гомозиготних організмів - це...

варіанти відповідей

І закон Менделя

ІІ закон Менделя

ІІІ закон Менделя

Правило чистоти гамет

Запитання 2

Яким буде потомство від схрещування гетерозиготних гібридів F1 , якщо домінантний ген визначає жовтий колір гороху, а рецесивний ген - зелений колір?

Р: Аа × Аа

варіанти відповідей

100% жовте

3 жовте : 1 зелене

1 жовте: 1 зелене

100% зелене

Запитання 3

Яка нуклеїнова кислота здійснює перенесення спадкової інформації до місця синтезу білка?

варіанти відповідей

рРНК

мРНК

ДНК

тРНК

Запитання 4

До триплетів ДНК НЕ належить

варіанти відповідей

Аденін

Урацил

Тимін

Цитозин

Запитання 5

Синтез білка відбувається на

варіанти відповідей

Хромосомах

лізосомах

рибосомах

АТФ-сомах

Запитання 6

Як називаються білки, що виконують у клітині каталітичну функцію

варіанти відповідей

гормони

ферменти

вітаміни

амінокислоти

Запитання 7

Фрагмент молекули ДНК складається з нуклеотидів

АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ. Укажіть послідовність нуклеотидів на іРНК

варіанти відповідей

АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ

ТУГ-УУЦ-ЦГГ-ТТУ

ТАГ-ААЦ-ЦГГ-ТТА

УАГ-ААЦ-ЦГГ-УУА

Запитання 8

Інформативні ділянки структурних генів, що кодують інформацію про білок

варіанти відповідей

інтрони

екзони

мутони

рекони

Запитання 9

Як називається триплет нуклеотидів у іРНК, що не кодує жодної амінокислоти і завершує синтез білка

варіанти відповідей

код

антикодон

стоп-кодон

кодон

Запитання 10

5. Принципу комплементарності відповідає така пара нуклеотидів:

варіанти відповідей

Гуанін та Аденін;

Аденін та Урацил;

Урацил та Цитозин

Тимін та Урацил

Запитання 11

Яким буде потомство від схрещування двох гомозиготних батьків

Р: АА × аа

варіанти відповідей

100% одноманітне

розщеплення 1:1

розщеплення 3:1

розщеплення 9:3:3:1

Запитання 12

Яким буде потомство від схрещування двох гетерозиготних батьків

Р: Аа × Аа

варіанти відповідей

100% одноманітне

розщеплення 1:1

розщеплення 3:1

розщеплення 9:3:3:1

Запитання 13

Яким буде потомство при аналізуючому схрещуванні, якщо організм з невідомим генотипом виявиться гетерозиготним?

Р: Аа × аа

варіанти відповідей

розщеплення 1:1:1:1

розщеплення 1:1

розщеплення 3:1

розщеплення 9:3:3:1

Запитання 14

Прометея, що викрав вогонь у богів та віддав людям, було приковано до скелі та покарано. Яке явище спостерігалося у організмі Прометея після щоденних тортур?

варіанти відповідей

репарація

регенерація

реструктуризація

реабсорбція

Запитання 15

Організми які несуть однакові алельні гени називають

варіанти відповідей

гетерозтготами

гомозиготами

домінантними

рецесивними

Запитання 16

АА-позначають...

варіанти відповідей

домінантна гомозигота

домінантна гетерозигота

гетерозигота

дигетерозигота

Запитання 17

Скільки хромосом у людини?

варіанти відповідей

46

35

63

47

Запитання 18

До складу хроматину входять:

варіанти відповідей

ДНК

РНК

Білки

Запитання 19

Ділянка гена, що є сигналом для початку транскрипції –

варіанти відповідей

Екзон

Термінатор

Промотор

Інтрон

Запитання 20

Головні білки хроматину –

варіанти відповідей

Гемоглобін

Гістони

Глюкоза

Гамети

Запитання 21

Вирізання екзонів і зшивання інтронів -

варіанти відповідей

Гібридизація

Кодуюча послідовність

Сплайсинг

Експресія генів

Запитання 22

Оберіть організми, клітини яких не мають вакуолей заповнених клітинним соком

варіанти відповідей
Запитання 23

Автономія мітохондрій полягає у тому, що вони:

варіанти відповідей

двомембранні

мають власну кільцеву молекулу ДНК

більші, ніж інші органели

мають власний апарат із рибосом і інших видів РНК

Запитання 24

Процес запліднення закінчується утворенням клітини, яка називається:

варіанти відповідей

Гамета.

Яйцеклітина.

Зигота.

Сперматозоїд.

Запитання 25

До немембранних органел відносять:

варіанти відповідей

рибосоми, мітохондрії, пластиди

ядро, рибосоми, цитоскелет

рибосоми, цитоскелет, клітинний центр

лізосоми, включення, цитоскелет

Запитання 26

Які з наведених органел містять власну ДНК?

варіанти відповідей

мітохондрії

лізосоми

хлоропласти

вакуолі

Запитання 27

До одномембранних органел відносять:

варіанти відповідей

ендоплазматичну сітку, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі

мітохондрії, ендоплазматичну сітку, апарат Гольджі, лізосоми

ендоплазматичну сітку, апарат Гольджі, лізосоми, рибосоми

пластиди, апарат Гольджі, лізосоми, пероксисоми

Запитання 28

Лейкопласти - це:

варіанти відповідей

безбарвні пластиди

жовтогарячі пластиди

зелені пластиди

червоні пластиди

Запитання 29

Вирости внутрішньої мембрани мітохондрій — це: 

варіанти відповідей

кристи

ламели 

тилакоїди 

грани

Запитання 30

На внутрішній мембрані цієї органели знаходяться

варіанти відповідей

АТФ-синтетази

Реакційні центри

Фотосистеми

Ацетил-КоА

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест