Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Дарвінізм. Ламарцизм.

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Біологія
Тест виконано: 192 рази
14 запитань
Запитання 1

Одна з помилок Ламарка є у визнанні:

варіанти відповідей

прямого впливу середовища на виникнення пристосування

існування спадковості

незмінності видів

того факту,що всі види походять від інших видів

Запитання 2

вся природа була розділена К.Ліннеєм на царства:

варіанти відповідей

мінералів

грибів

рослин

бактерій

тварин

Запитання 3

В працях К.Ліннея існує яскраве уявлення про:

варіанти відповідей

кореляцію частин організмв

створення органічного світу Богом

сталість видів тварин і рослин

Запитання 4

Ж.Б.Ламарк вважав,що види:

варіанти відповідей

безперервно змінюються

створені природою

реально існують

результат акту божественного створіння

Запитання 5

Ж.Б.Ламарк вважав,що:

варіанти відповідей

організм доцільно пристосовується до умов середовища

види реально існують

всі зміни спадкові

види сталі

Запитання 6

Твердження,які можна віднести до поглядів Ж.Б.Ламарка на еволюцію:

варіанти відповідей

види змінюються протягом тривалого історичного періоду

вищі види походять від нижчих в процесі еволюції

природній добір-переважно розмноження окремих особин

основна рушійна сила еволюції-прагнення організмів до вдосконалення

Запитання 7

Вчений,який вважав,що види незмінні і є такими,якими їх створив Творець у відповідності до поставленої ним мети

варіанти відповідей

Ж.Б.Ламарк

Арістотель

К.Лінней

Ч.Дарвін

Запитання 8

К.Лінней вніс вагомий вклад у розвиток біології:

варіанти відповідей

розробив вчення про природний добір

визначив місце людини в системі тваринного світу

розвинув уявлення про різні форми мінливості і їх значення в еволюції

зібрав величезний фактичний матеріал,який доказує наявність еволюції

Запитання 9

Використання бінарної(подвійної)номенклатури для видів отримало широке поширення завдяки:

варіанти відповідей

Ч.Дарвіну

К.Ф.Рульє

К.Ліннею

Ж.Б.Ламарку

Запитання 10

Елементарною одиницею живої природ К.лінней вважав:

варіанти відповідей

вид

популяцію

сім"ю

особину

Запитання 11

Попередник Ч.Дарвіна,творець матеріалістичного вчення про історію Землі,виникнення і мінливості видів:

варіанти відповідей

Ж.Кювьє

Н.І.Вавілов

Ж.Бюффон

Дж.Хакслі

Запитання 12

Креаціонізм-це:

варіанти відповідей

віра в те.що світ,людина та різні форми життя на землі створені вищою,надприродною силою

віра в людину і її унікальність

віра в еволюцію,природній добір

наука про Землю та живі організми

Запитання 13

За Ч.Дарвіним ,рушійними силами еволюції є:

варіанти відповідей

природній добір

боротьба за існування

спадкова мінливість

мутації

зовнішнє середовище

Запитання 14

Природнім добором Ч.Дарвін назвав:

варіанти відповідей

процес утворення нових видів в природі

сукупність відносин між організмами і неживою природою

процес скорочення чисельності популяції

процес збереження і відбір потомства,найбільш пристосованих і знищення менш пристосованих

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест