Деформація

Додано: 3 лютого 2022
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 49 разів
12 запитань
Запитання 1

Сила - це фізична величина, яка

варіанти відповідей

є мірою взаємодії одного тіла на інше

є мірою інертності тіла

характеризує рух

характеризує речовину

Запитання 2

Сила, що виникає в деформованому тілі називається ...

варіанти відповідей

сила пружності

сила тяжіння

сила тертя

.. вага тіла

Запитання 3

Яким приладом вимірюють силу?

варіанти відповідей

термометром

динамометром

лінійкою

вагою

Запитання 4

3. Формула закону Гука: 

варіанти відповідей

а) x ₌ kFпруж ;      

б) Fпруж ₌ k x ;      

в) Fпруж ₌ x ∕ k     

г) Fпруж ₌ k ⁄ x .

Запитання 5

2. Закінчіть речення: «Деформації називаються пружними, якщо після припинення дії сили тіло…» 

варіанти відповідей

а) руйнується;


б) повністю відновлює форму;


в) частково відновлює форму;


г) продовжує змінювати форму.

 


Запитання 6

Яку фізичну величинупозначають х у формулі закону Гука?

варіанти відповідей

а) Видовження;

б) Коефіцієнт видовження;

в )Жорсткість тіла;

г) Коефіцієнт деформації.

Запитання 7

Деформація - це ...

варіанти відповідей

а) ... зміна швидкості тіла

б) ... зміна форми та (або) розмірів тіла

в) ... зміна розміру та кольору тіла

г) ... зміна маси тіла

Запитання 8

Сила має...(декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

Напрямок

Числове значення

Масу

Точку прикладання

Запитання 9

Які види деформації вам відомі? (декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

Розтягу

Кручення

Зсуву

Нагрівання

Стискання

Згину

Охолодження

Плавлення

Запитання 10

Причиною виникнення сили пружності є ...

варіанти відповідей

 нерівності між поверхнями

сили гравітаційної взаємодії

сили міжмолекулярної взаємодії

сили деформації в опорі

Запитання 11

Жорсткість якого тіла більша?

варіанти відповідей

а) Першого;

б) Другого;

в) Однакова;

г) Не можна визначити.

Запитання 12

Яку фізичну величинупозначають х у формулі закону Гука?

варіанти відповідей

а) Видовження;

б) Коефіцієнт видовження;

в )Жорсткість тіла;

г) Коефіцієнт деформації.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест