Деформація тіл. Сила пружності.Закон Гука

Додано: 19 січня
Предмет: Фізика, 7 клас
22 запитання
Запитання 1

Сила пружності-це сила що:

варіанти відповідей

діє на опору або підвіс

виникає в результаті деформації тіла

діє на будь-яке тіло з боку Землі

Запитання 2

Деформацією називають-

варіанти відповідей

зміну форми або розмірів тіла

проникнення молекул однієї речовини між молекулами іншої речовини

збереження тілом швидкості

Запитання 3

Сила пружності завжди напрямлена

варіанти відповідей

вгору

вниз

в бік протилежний деформації

Запитання 4

Модуль сили пружності можна визначити за формулою:

варіанти відповідей

F=kх

F=k:х

F=qm

Запитання 5

Буквою к позначають:

варіанти відповідей

видовження

коефіцієнт жорсткості

прискорення вільного падіння

Запитання 6

Деформації, що зникають після припинення дії на тіло зовнішньої сили називають:

варіанти відповідей

пластичними

пружними

кручення

Запитання 7

Видовження позначають буквою

варіанти відповідей

х

к

р

Запитання 8

Одиницею вимірювання видовження є

варіанти відповідей

н

н/м

м

Запитання 9

Сила нормальної реакції опори виникає в результаті

варіанти відповідей

деформації тіла

деформації опори

деформації пружини

Запитання 10

Одиницею вимірювання коефіцієнта жорсткості є:

варіанти відповідей

м

н/м

н

Запитання 11

Деформації, які повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх

сил, називають

варіанти відповідей

пружними

пластичними

напівпружними

напівпластичними

зникаючими

незникаючими

правильної відповіді немає

Запитання 12

Одиниця вимірювання жорсткості в СІ?

варіанти відповідей

кг

Н

Н/м

с

Запитання 13

Який прилад слугує для вимірювання сили?

варіанти відповідей

терези

динамометр

лінійка

мензурка

годинник

Запитання 14

Одиниця вимірювання сили є

варіанти відповідей

Н

м

Н/м

кг

Запитання 15

Сила пружності - це сила що...

варіанти відповідей

діє на деформоване тіло

виникає під час пружньої деформації

виникає під час пластичної деформації

виникає під час руху тіла

Запитання 16

Деформація тіла є причиною виникнення сили:

варіанти відповідей

тяжіння

пружності

тертя

реакції опори

Запитання 17

Яка формула закона Гука?

варіанти відповідей

F=mg

F=-kx

F=ma

F=F1-F2

Запитання 18

Визначте жорсткість пружини у випадку коли F=20H, а х=0,5м.

варіанти відповідей

40

4

10

15

Запитання 19

Жорсткість тіла залежить від...

варіанти відповідей

сили

видовження

форми та розмірів

матеріалу

Запитання 20

Сила пружності напрямлена...

варіанти відповідей

під певним кутом до напрямку зміщення частин цього тіла в ході деформації.

перпендикулярно до напрямку зміщення частин цього тіла в ході деформації.

вздовж напрямку зміщення частин цього тіла в ході деформації.

протилежно напрямку зміщення частин цього тіла в ході деформації.

вправо

вліво

вгору

вниз

Запитання 21

Визначити ціну поділки динамометра.

варіанти відповідей

0,02 Н

0,02 кг

0,2 Н

0,2 кг

0,1 Н

0,1 кг

1 Н

0,05 Н

Запитання 22

Одиницями вимірювання видовження є...

варіанти відповідей

Н

м

Н/м

м/Н

кг

мН

Н⋅м

Н⋅кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест