Декартові координати на площині

Додано: 5 жовтня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 120 разів
13 запитань
Запитання 1

Яка з точок лежить на осі абсцис?

варіанти відповідей

А (-3;0)

С (0;-5)

 В (0;5)

М (2;-5)

Запитання 2

Яке з наведених рівнянь задає коло з центром Q (2;-1) і радіусом R=2

варіанти відповідей

 (х - 2)2 + (у + 1)2 = 2

(х + 2)2 + (у - 1)2 = 4

(х + 2)2 + (у - 1)2 = 2

(х - 2)2 + (у + 1)2 = 4

Запитання 3

Знайдіть координати С - середини відрізка АВ, якщо А (-1; 4), В (5; -2)

варіанти відповідей

С (3; 3)

С (2; 1)

 С (2; -1)

 С ( - 2; 1)

Запитання 4

Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо А ( - 4; - 2), В ( - 1; 2)

варіанти відповідей

6

4

5

3

Запитання 5

Запишіть координати центра і радіус кола, заданого рівнянням (х + 3)2у2 = 9

варіанти відповідей

(3; 0), R = 3

(3; 0), R = 9

(- 3; 0), R = 3

(- 3; 0), R = 9

Запитання 6

Точка А (а; b) лежить у другій координатній чверті. Порівняйте числа а і b.

варіанти відповідей

а < b

a > b

a = b

a b

Запитання 7

Чи проходить коло (x+3)2+(y-4)2=25 через початок координат?

варіанти відповідей

Визначити неможливо

Початок координат є центром такого кола.

Ні, не проходить

Так, проходить

Запитання 8

Коло задане рівнянням (x+1)2+(y-2)2=2. Визначте його радіус.

варіанти відповідей

√2

4

2

1

Запитання 9

Коло задане рівнянням x2+(y+8)2=50. Визначте координати його центра.

варіанти відповідей

 (0; 8)

(1; - 8)

(0; - 8)

 (-1; 8)

Запитання 10

Складіть рівняння кола, поданого на рисунку.

варіанти відповідей

(x -2)2+(y+2)2= 4

(x -2)2+(y -2)2= 4

(x+2)2+(y+2)2= 4

(x +2)2+(y -2)2= 4

Запитання 11

Точка О - центр кола, А - точка кола. Знайти довжину радіуса ОА, якщо О (0; 4), А (5; 16).

варіанти відповідей

169

25

13

17

Запитання 12

Які з рівнянь є рівняннями кола?

варіанти відповідей

 x2 + y2 = –4

 x2 + y2 = 4

(x – 5)2 – y2 = 16

x2 + (y – 2)2 = 4

x2 + y = 6

(x – 5) – y2= 16

Запитання 13

Коло задане рівнянням x2 + y2 = 100. Які з точок належать колу?

варіанти відповідей

 F (- 6; 2)

D (- 7; - 2)

B (9; 4)

E (10; 0)

C (6; -8)

А (0; -10)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест