Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Демографічні процеси і чисельнсть наседення

Додано: 13 квітня 2019
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 550 разів
10 запитань
Запитання 1

Серед регіонів світу найбільшу чисельність населення має

варіанти відповідей

Азія

Африка

Європа

Північна Америка

Південна Америка

Австралія і Океанія

Запитання 2

Населення Землі на даний час становить близько

варіанти відповідей

7 млрд. осіб

7,5 млрд. осіб

6,5 млрд. осіб

10 млрд. осіб

Запитання 3

Чисельність населення України на кінець січня 2019 року становить

варіанти відповідей

45 200 150 осіб

44 320 000 осіб

42 153 200 осіб

40 787 000 осіб

Запитання 4

Оберіть рядок, у якому наведено країни з найбільшою чисельністю населення у світі

варіанти відповідей

Китай, Індія, Японія

Китай, Індонезія, США

Китай, Японія, Пакистан

Китай, Індія, США

Запитання 5

Згідно теорії демографічного переходу, для його другої фази характерно

варіанти відповідей

 низький рівень народжуваності, низький рівень смертності, низький природний приріст. 

високий рівень народжуваності, високий рівень смертності, а отже, низький природний приріст.

збереження високого рівня народжуваності, різке зниження рівня смертності, зумовлене успіхами медицини і, як наслідок, дуже високий природний приріст.

 поступове зменшення рівня народжуваності й стабілізація низького рівня смертності, високий природний приріст з тенденцією до зменшення.

Запитання 6

 Різке збільшення кількості населення внаслідок стрибкоподібного зростання його природного приросту, це

варіанти відповідей

демографічна криза

демографічний вибух

депопуляція населення

демографічний перехід

Запитання 7

Система заходів з боку держави, спрямована на регулювання демографічної ситуації, це

варіанти відповідей

демографічна криза

демографія

демографічний перехід

демографічна політика

Запитання 8

Вкажіть наслідки демографічної кризи

варіанти відповідей

високий рівень безробіття через брак робочих місць

старіння населення країни

брак трудових ресурсів у перспективі

загострення продовольчої та екологічної проблем

Запитання 9

Вкажіть заходи демографічної політики уряду держави з демографічним вибухом

варіанти відповідей

надання матеріальної допомоги багатодітним родинам

уведення системи штрафів за народження другої або третьої дитини

надання дітям з багатодітних родин можливості безкоштовного навчання

пропаганда у засобах масової інформації переваг родини з однією чи двома дітьми

Запитання 10

Демографічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як

варіанти відповідей

демографічний вибух

демографічна криза

стабільна з повільним природним приростом населення

стабільна, народжуваність приблизно дорівнює смертності

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест