16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Демографічні процеси у світосистемі

Додано: 27 березня
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 466 разів
12 запитань
Запитання 1

Який показник сучасної демографічної ситуації в Україні вищий за його середньосвітове значення?

    

варіанти відповідей

коефіцієнт народжуваності

коефіцієнт природного приросту

частка жінок у статевій структурі населення

 частка дітей у віковій структурі населення

Запитання 2

Населення Землі на даний час становить близько

    

варіанти відповідей

7 млрд. осіб

 7,6 млрд. осіб

6,5 млрд. осіб

10 млрд. осіб

Запитання 3

Різке збільшення кількості населення внаслідок стрибкоподібного зростання його природного приросту, це

   

варіанти відповідей

 демографічна криза

демографічний вибух

депопуляція населення

демографічний перехід

Запитання 4

Система заходів з боку держави, спрямована на регулювання демографічної ситуації, це


    

варіанти відповідей

демографічна криза

 демографія

 демографічний перехід

демографічна політика

Запитання 5

Вкажіть ймовірні наслідки демографічної кризи

  

варіанти відповідей

високий рівень безробіття через брак робочих місць

 старіння населення країни

 брак трудових ресурсів у перспективі

 загострення продовольчої та екологічної проблем

Запитання 6

Демографічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як


варіанти відповідей

демографічний вибух

 демографічна криза

 стабільна з повільним природним приростом населення

 стабільна, народжуваність приблизно дорівнює смертності

Запитання 7

Переважання чоловічого населення у світі є наслідком переважання чоловіків в країнах:


варіанти відповідей

Америки

Європи

Австралії

Азії

Запитання 8

Для якого типу вікової структури населення характерним є:

велика (іноді - половина) частка дітей і людей молодого віку та дуже мала частка літніх людей:
варіанти відповідей

першого (регресивного) типу

другого (прогресивного) типу

Запитання 9

Графічне зображення розподілу населення за віком і статтю має назву:


варіанти відповідей

статево-віковий графік

статево-вікова інфографіка

статево-вікова піраміда

статево-вікова діаграма

Запитання 10

За даними таблиці визначте хід обчислення показника рівня урбанізації (%) у країні.
варіанти відповідей

28 000 000/35 000 000 ⋅ 100 = 80

13 000 – 12 000 = 1 000

7 000 000 / 28 000 000 ⋅ 100 = 25

0,0108 ⋅ 35 000 000 = 378 000

Запитання 11

Для першого типу відтворення населення характерневаріанти відповідей

"Старіння" нації"

Переважання жінок у статевій структурі

Висока смертність

Число дітей на одну жінку 3,5 - 7

Запитання 12

Скільки існує фаз демографічного переходу?варіанти відповідей

2

3

4

5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест