Демографічні процеси в світосистемі (11 клас)

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 2623 рази
14 запитань
Запитання 1

Які з зазначених показників не характеризують природний рух населення?

варіанти відповідей

Расово-етнічна структура населення та сальдо міграцій

Статево-вікова структура населення та середня тривалість життя

Коефіцієнт потенційної народжуваності на одну жінку та народжуваність

Шлюбно-сімейна структура та природний приріст населення

Запитання 2

Для якої з зазначених груп країн притаманні наступні ознаки шлюбно-сімейної структури населення? Характерні ранні шлюби та багатодітні сім’ї. В сім'ї чітко визначені функції чоловіка та жінки. Розлучень практично немає: шлюб припиняється в зв'язку зі смертю одного з членів подружжя.

варіанти відповідей

США, Канада, Нова Зеландія

Афганістан, Нігер, Мозамбік

Польща, Італія, Іспанія

Казахстан, Вірменія, Молдова

Запитання 3

За даними інституту демографії в країні N спостерігається демографічна ситуація з наступними ознаками: 11,3‰Н – 9,5‰С = 1,8‰ПП. Які заходи демографічної політики могли б розв’язати демографічні проблеми даної країни?

варіанти відповідей

Збільшення віку вступу до шлюбу, роз’яснювальна робота серед віруючих

Законодавче обмеження дозволеної кількості дітей в сім’ї, заборона шлюбів до закінчення навчання в виші

Уроки для старшокласників з планування родини, спрямовані на пропаганду малодітних сімей

Відпустки по догляду за дитиною, допомога самотнім батькам, робота з підвищення стабільності сімей

Запитання 4

Іммігранти становлять понад чверть від усіх зайнятих у будівництві на території Франції та близько 40% – у Швейцарії. З-поміж працівників автоскладальних підприємств навколо Парижу третину становлять вихідці з країн, що розвиваються або ж країн з перехідною економікою. Усе це є проявом яких видів міграцій за їхніми мотивами?

варіанти відповідей

Політичних

Національних

Економічних фізичних

Економічних інтелектуальних

Запитання 5

В результаті економічної інтеграції між Бельгією, Нідерландами та Німеччиною; Францією та Німеччиною; Францією та Швейцарією; Німеччиною та Люксембургом в Європі сформувалися «транскордонні райони». В їхніх межах щоденно спрямовані потоки трудових та культурно-побутових переміщень людей крізь кордони сусідніх держав. Це ілюструє прояв яких видів міграцій населення та їхньою тривалістю?

варіанти відповідей

Сезонних

Маятникових

Вахтових

Транзитних

Запитання 6

Виберіть три відповіді з семи. В країні Х спостерігається перший (звужений) тип відтворення. Які особливості перебігу демографічних процесів характерні для даної країни?

варіанти відповідей

Високий рівень народжуваності

Низький рівень народжуваності

«Молоде» населення.

Зростає частка працездатного населення

Високі темпи демографічного старіння

Високий природний приріст населення

Зростаючий рівень смертності населення

Запитання 7

Виберіть три відповіді з семи. Який вплив має достатній або нормальній ступінь якості життя в розвинених країнах на природний та механічний рух їхнього населення, та як це, в свою чергу, відбивається на розвитку економіки та спеціалізації країн?

варіанти відповідей

Через нестачу робочих місць характерне від’ємне сальдо міграцій населення

Із розвитком технологій спостерігається стійке зниження потреби в кількості фізичної робочої сили

Існує надлишок дешевої робочої сили з низьким рівнем кваліфікації

Наявна власна кваліфікована дорога робоча сила та додаткове залучення в економіку іммігрантів

У міжнародному поділі праці країни вирізняються своєю сировинною спеціалізацією

Наукомісткі виробництва розвиваються на власних трудових ресурсів, а працеміскі – на дешевій робочій силі іммігрантів

Працеміскі виробництва, які мають гарантованих ринок збуту, використовують власну дешеву робочу силу

Запитання 8

Виберіть три відповіді з семи. Як впливає бідний та злиденний ступінь якості життя в ряді країн, що розвиваються, на природний та механічний рух їхнього населення, та як це, в свою чергу, відбивається на розвитку економіки та спеціалізації країн?

варіанти відповідей

Через нестачу робочих місць характерне від’ємне сальдо міграцій населення

Із розвитком технологій спостерігається стійке зниження потреби в кількості фізичної робочої сили

Існує надлишок дешевої робочої сили з низьким рівнем кваліфікації

Наявна власна кваліфікована дорога робоча сила та додаткове залучення в економіку іммігрантів

У міжнародному поділі праці країни вирізняються індустріальною спеціалізацією та сферою послуг

Наукомісткі виробництва розвиваються на власних трудових ресурсів, а працеміскі – на дешевій робочій силі іммігрантів

Працеміскі виробництва, які мають гарантованих ринок збуту, використовують власну дешеву робочу силу

Запитання 9

Коефіцієнт демографічного навантаження (ДН) показує, який відсоток непрацездатного населення утримується за рахунок працездатного. За статистичними даними розрахуйте коефіцієнт демографічного навантаження (ДН = (Д+Л) : П х 100%) в кожній з країн, та знайдіть країну з найбільшим показником. Частки вікових груп (%) становлять:

варіанти відповідей

Канада: діти (Д) – 16,0%; працездатні (П) – 60,8%; літні (Л) – 23,2%;

Афганістан: діти (Д) – 42,6%; працездатні (П) – 53,4%; літні (Л) – 4,0%

Мексика: діти (Д) – 26,7%; працездатні (П) – 63,5%; літні (Л) – 9,8%

Австралія: діти (Д) – 18,8%; працездатні (П) – 59,2%; літні (Л) – 22,0%

Запитання 10

За статистичними даними розрахуйте природний приріст в зазначених країнах, та знайдіть країну з найменшим показником. Показники народжуваності та смертності в країнах становлять (‰):

варіанти відповідей

Норвегія: народжуваність – 12,2 ‰, смертність – 8,1‰

Естонія: народжуваність – 10,3 ‰, смертність – 12,5‰

Малайзія: народжуваність – 19,4 ‰, смертність – 5,1‰

Папуа-Нова Гвінея: народжуваність – 24,0 ‰, смертність – 6,5‰

Запитання 11

В країні Y спостерігається наступна демографічна ситуація: коефіцієнт народжуваності в країні низький й неухильно зменшується; коефіцієнт смертності низький, але має тенденція до поступового зростання через «демографічне старіння»; рівень народжуваності та смертності майже зрівнюються; зростання кількості населення поступово припиняється. На якій фазі демографічного переходу знаходиться дана країна?

варіанти відповідей

Першій

Другій

Третій

Четвертій

Запитання 12

Для якої групи країн світу характерні наступні ознаки демографічного переходу: спостерігається високий рівень народжуваності на фоні швидкого скороченні рівня смертності населення, «демографічний вибух».

варіанти відповідей

Найменш розвинуті країни Африки

Більшість країн, що розвиваються

Розвинені країни Європи

Розвинені країни Америки та Океанії

Запитання 13

Нині в світі існує 15 держав, з населення понад 100 млн. осіб, в яких проживає майже 2/3 усього людства. Які з зазначених країн світу належать до топ-15 за цим показником?


варіанти відповідей

Канада, Аргентина, Саудівська Аравія

Казахстан, Іран, Туреччина

Бангладеш, Нігерія, Бразилія

Австралія, Німеччина, Алжир

Запитання 14

На початку року в країні N проживало 60,0 млн. осіб. Протягом року рівень народжуваності склав 8‰, рівень смертності – 12‰. За рік виїхало з країни 120 тис. осіб, а приїхало на постійне місце проживання 360 тис. осіб. Якою стала чисельність населення країни N наприкінці року?

варіанти відповідей

60,00 млн. осіб

60,48 млн. осіб

59,52 млн. осіб

60,24 млн. осіб

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест