Демографія

Додано: 9 лютого 2021
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 246 разів
12 запитань
Запитання 1

Що є прикладом внутрішньої міграції?

варіанти відповідей

переїзд з Сенегалу в Лондон

переїзд з Варшави в Лондон

переїзд з Манчестера в Лондон

переїзд з Дубліна в Лондон

Запитання 2

Відтворення — це безперервна зміна ...


варіанти відповідей

поколінь, сукупність процесів еміграції та імміграції, співвідношення яких визначає величину механічного при­росту.

поколінь, сукупність процесів, що формують співвідношення вікової структури населення.

поколінь, сукупність процесів народжуваності і смерт­ності, співвідношення яких визначає величину природного при­росту.

Запитання 3

Природній приріст населення це...

варіанти відповідей

Збільшення кількості населення

Перевищення народжуваності над смертністю

Різниця між народжуваністю і смертністю

Зростання кількості населення внаслідок його природного і механічного рухів

Запитання 4

Процес швидкого зростання кількості міст та поширення міського способу життя має назву....

варіанти відповідей

субурбанізація

Урбанізація

Агломерація

Мегалополіс

Запитання 5

Найбільша форма міського розселення це...

варіанти відповідей

Мегаполіс

Агломерація

Урбанізація

Субурбанізація

Запитання 6

Виберіть правильну формулу для розрахунку природного приросту населення .

варіанти відповідей

ПП = Н+С


ПП = Н - С

 ПП = С - Н

 ПП = С+Н

Запитання 7

Оберіть вірне твердження.

варіанти відповідей

Кількість населення у світі зростає

Депопуляція - це зменшення кількості населення природнім шляхом

 Кількість населення в Україні зменшується

Всі відповіді вірні

Запитання 8

Механічний рух населення характеризують такі показники, як...

варіанти відповідей

 Народжуваність і смертність

 Імміграція та показник діаспори

Еміграція, імміграція, смертність

Імміграція та еміграція

Запитання 9

Стрімке збільшення кількості населення називають:

варіанти відповідей

демографічною кризою        

демографічним переходом

демографічним вибухом        

демографічною прогресією

Запитання 10

Депопуляція - це

варіанти відповідей

Загальне визначення української національної спільноти поза межами української етнічної території

Демографічна категорія, що характеризується показниками народжуваності, смертності та природного приросту

Стрімке скорочення кількості населення

Переміщення людей з одного місця проживання в інше

Запитання 11

Різниця між кількістю іммігрантів і емігрантів - це...

варіанти відповідей

самба міграцій

санта міграцій

румба міграцій

сальдо міграцій

Запитання 12

Як називається система державних заходів з регулювання народжуваності в бажаному напрямку?

варіанти відповідей

Демографічна політика.

Демографічна революція.

Демографічна ситуація.


Демографічний вибух

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест