Населення. Світове господаство. Чинники розміщення.

Додано: 11 лютого 2021
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 63 рази
15 запитань
Запитання 1

Який чинник найбільше впливає на спеціалізацію скотарства в Україні?

варіанти відповідей

А особливості рельєфу

Б забезпеченість водними ресурсами

В тип ґрунту

Г кормова база

Запитання 2

Які чинники зумовили прихід у західні області України на початку ХХІ ст. потужної транснаціональної корпорації в галузі деревообробки «Swiss Krono Group»?

варіанти відповідей

1 прикордонне географічне розташування регіону

2 забезпеченість виробництва місцевою сировиною

3 траси магістральних нафто- і газопроводів

4 переважання в структурі населення чоловіків

5 висока заробітна плата працівників галузі в регіоні

6 можливість експорту продукції до країн Європи

Запитання 3

Що є проявом міжнародної економічної інтеграції?


варіанти відповідей

А зростання частки сфери послуг у структурі світової економіки

Б становлення євро як регіональної та світової валюти

В збільшення частки наукомістких виробництв у розвинених країнах

Г збільшення розриву між рівнями економічного розвитку окремих країн

Запитання 4

Укажіть неправильне твердження щодо зовнішньоекономічних зв’язків України.

варіанти відповідей

А природно-історичний чинник відіграє значну роль у наданні туристичних послуг

Б у структурі експорту велика частка сировини й сільськогосподарської продукції

В у структурі експорту послуг переважають транспортні для країн СНД

Г лише 10 % у структурі імпорту становить вартість нафти та природного газу

Запитання 5

Які риси властиві сучасній світовій економіці?

варіанти відповідей

А різнорівнева, двополюсна, симетрична

Б різнорівнева, багатополюсна, асиметрична

В однорівнева, однополюсна, симетрична

Г дворівнева, триполюсна, асиметрична

Запитання 6

Якщо інвестор планує збудувати завод з виробництва сільськогосподарської техніки, то якою тематичною картою України в першу чергу він скористається, щоб обрати місто для проектування і розміщення підприємства?

варіанти відповідей

А«Електроенергетика»

Б«Чорна металургія»

В«Агропромисловий комплекс»

Г«Геоекологічна ситуація»

Запитання 7

Укажіть галузь промисловості, розвиток якої відбувається на території України внаслідок удалого територіального поєднання позначених на картосхемі родовищ корисних копалин.

варіанти відповідей

А теплова електроенергетика

Б кольорова металургія

В чорна металургія

Гцементна промисловість

Запитання 8

Укажіть підприємства, під час визначення місця розташування яких домінує сировинний чинник.

варіанти відповідей

1 фармацевтична фабрика

2 завод сільськогосподарського машинобудування

3 цементний завод

4 хлібозавод

5 плодо-овочеконсервний завод

6 швейна фабрика

7 мідеплавильний завод

Запитання 9

Які виробництва мають найвищий рівень концентрації в Києві та Харкові?

варіанти відповідей

А штучних і синтетичних волокон

Б синтетичного каучуку й шин

В азотних і фосфорних мінеральних добрив

Г фармацевтичних продуктів і препаратів

Запитання 10

Чим зумовлене спрямування іноземних інвестицій у розвиток швейного виробництва в малих і середніх містах України?

варіанти відповідей

А наближенням до текстильних фабрик

Б нижчою вартістю робочої сили

В кооперуванням з народними промислами

Г сприятливішою екологічною ситуацією

Запитання 11

Видокреміть ті нотатки сільського голови до реєстру виборців, які свідчать про зменшення на три особи чисельності постійного населення цього села в Ніжинському районі Чернігівської області.


варіанти відповідей

1 Репетун М.- уже житиме в Чернігові (там одружився)

2 Петренко О. - поїхав на заробітки в Польщу на два місяці

3 Михась В. - на лікуванні в санаторії у Вінницькій області

4 Кремінь П. - у Києві, вступила до коледжу (знялася із реєстрації)

5 Новак С. -на відпочинку в Іспанії

6  Захарко Л. - у Харкові на стажуванні (до осені)

7Лисенко А. - емігрувала в Білорусь до батьків

Запитання 12

Укажіть вид міграції населення, прикладом якого є залучення гравців-іноземців до складу команд футбольних клубів України.


варіанти відповідей

А примусова

Б політична

В культурна

Г трудова

Запитання 13

Чому в Україні зменшується кількість економічно активного населення?

варіанти відповідей

А відбувається перерозподіл зайнятих між галузями економіки

Б зростає частка населення у віці, старшому за працездатний

В поширюються маятникові міграції в міських агломераціях

Г імміграція людей у працездатному віці перевищує еміграцію

Запитання 14

Як визначити природний приріст населення країни?


варіанти відповідей

А частку народжених помножити на кількість населення

Б кількість населення поділити на площу країни

В до кількості народжених додати сальдо міграції

Г від кількості народжених відняти кількість померлих

Запитання 15

Який показник демографічної ситуації в Україні вищий за його середньосвітове значення?


варіанти відповідей

А коефіцієнт народжуваності (‰)

Б коефіцієнт природного приросту (‰)

В частка жінок у статевій структурі населення (%)

Г частка дітей у віковій структурі населення (%)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест