Контрольна робота з теми: "Держави Центрально-Східної Європи: трансформаційні процеси"

Додано: 10 лютого
Предмет: Всесвітня історія, 11 клас
Тест виконано: 80 разів
24 запитання
Запитання 1

За результатами Другої світової війни країни Центрально-Східної Європи:

варіанти відповідей

Відновили демократію завдяки вільним виборам

Оголосили про свій нейтралітет у протистоянні між СРСР і США й не залежали від жодної з наддержав

Потрапили в залежність від США

Потрапили в залежність від СРСР

Запитання 2

Країни, у яких насаджувалася сталінська модель соціалізму:

  

варіанти відповідей

Польща, Румунія, НДР, Болгарія

Австрія, Греція, Югославія, Румунія

ФРН, Португалія, Польща,Фінляндія

Угорщина, Італія, Франція, Румунія

Запитання 3

Керівник країни, який відмовився сліпо копіювати радянський соціалізм і впроваджував національну модель побудови соціалізму, через що у нього вийшов конфлікт з СРСР:

варіанти відповідей

Лех Валенса

Йосип Броз Тіто

Ніколає Чаушеску

Вацлав Гавел

Запитання 4

Установіть відповідність між країною і політичним діячем.

1. Польща.

2. Чехословаччина.

3. Росія.

4. Югославія.


А) Вацлав Гавел.

Б) Йосип Броз Тіто.

В) Лех Валенса.

Г) Ніколае Чаушеску.

Д) Борис Єльцин.

варіанти відповідей

1-В, 2-А, 3-Д, 4-Б

1-Б, 2-В, 3-Д, 4-А

1-Д, 2-В, 3-Б, 4-Г

1-В, 2-В, 3-Б, 4-Г

Запитання 5

Зображені на карті події відбулися в:

варіанти відповідей

1945 р.

1948 р.

1956 р.

1968 р.

Запитання 6

Александр Дубчек хотів запровадити в Чехословаччині:

варіанти відповідей

«Капіталізм з добрим обличчям»

«Комунізм з добрим обличчям»

«Соціалізм з людським обличчям»

«Капіталізм із соціалістичним обличчям»

Запитання 7

Безкровна зміна влади у країнах Центральної та Східної Європи у 80-х рр. ХХ століття отримала назву:

варіанти відповідей

Кольорові революції

Оксамитова революції

Шовкові революції

Махрові революції

Запитання 8

В якій країні відбулися криваві сутички під час усунення комуністів від влади у 80-х рр. ХХ ст.? 

варіанти відповідей

Польща

НДР

Угорщина

Румунія

Запитання 9

Ця країна після позбавлення від комуністичного режиму мирно розділилася на дві:

варіанти відповідей

Польща

Чехословаччина

Румунія

Югославія

Запитання 10

Політика якого радянського керівника посприяла звільненню країн Центральної та Східної Європи від влади комуністів:

варіанти відповідей

Й. Сталіна

Л. Брєжнєва

М. Горбачова

Б. Єльцина

Запитання 11

Міжурядова організація соціалістичних країн - "Рада економічної взаємодопомоги" (РЕВ) була створена:

варіанти відповідей

1945 р.

1949 р.

1953 р.

1961 р.

Запитання 12

За правління в Болгарії Тодора Живкова був взятий курс на максимальне зближення з:

варіанти відповідей

ЄС

США

КНР

СРСР

Запитання 13

"Празька весна" - це:

варіанти відповідей

Демократичні реформи у Чехословаччині

Вихід Чехословаччини з ОВД

Введення до Чехословаччини радянських військ

Вихід Чехословаччини з РЕВ

Запитання 14

У листопаді 1956 р. в Угорщині було сформовано "Революційний робітничо-селянський уряд", який очолив:

варіанти відповідей

Матьяш Ракоші

Янош Кадар

Імре Надь

Александер Дубчек

Запитання 15

Уведення радянських військ до Афганістану відбулося в:

варіанти відповідей

1956 р.

1968 р.

1975 р.

1979 р.

Запитання 16

Процес ліквідації наслідків сталінізму, започаткованого після смерті Й.Сталіна, називається:

варіанти відповідей

Десталінізацією

Реабілітацією

Реорганізацією

Лібералізацією

Запитання 17

Процес лібералізаціі в СРСР пов'язаний з постаттю:

варіанти відповідей

Й. Сталіна

Г. Маленкова

Л. Брежнева

М. Хрущова

Запитання 18

Для захисту себе і свого режиму Н. Чаушеску створив у Румунії розгалужену систему безпеки:

варіанти відповідей

ФНП

«Секурітате»

«Кондукторітате»

НДФ

Запитання 19

У листопаді 1990 р. президентом Польщі було обрано засновника профспілкового об’єднання «Солідарність»:

варіанти відповідей

О. Кваснєвського

В. Ярузельського

Л. Валенсу

Л. Бальцеровича

Запитання 20

Проти якої держави Східної Європи наприкінці жовтня 1956 р. у Генеральному штабі збройних сил СРСР було розроблено спеціальну операцію «Вихор»?

варіанти відповідей

НДР

Угорщини

Польщі

Румунії

Запитання 21

Укажіть, які нові незалежні держави виникли на території колишньої Югославії:

варіанти відповідей

Каталонія, Басконія

Греція, Албанія

Хорватія, Словенія

Саксонія, Фландрія

Запитання 22

У якому році був розпущений воєнно-політичний блок ОВД?

варіанти відповідей

1968 р.

1989 р.

1990 р.

1991 р.

Запитання 23

Реформа 1957 року в управлінні промисловістю сприяла утворенню:

варіанти відповідей

Галузевих міністерств

Машинно-тракторних станцій

 "Агроміст"

Раднаргоспів

Запитання 24

Воєнно-політичний блок соціалістичних країн - "Організація Варшавського договору"(ОВД) була створенау:

варіанти відповідей

1945 р.

1949 р.

1955 р.

1961 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест