Дії з многочленами

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 4 рази
15 запитань
Запитання 1

Многочленом називають

варіанти відповідей

суму кількох многочленів

суму кількох одночленів

суму подібних доданків

суму однакових чисел

Запитання 2

Подібними членами многочлена називаються

варіанти відповідей

подібні доданки многочлена

спільні множники у членах многочлена

спільні степені у членах многочлена

найбільший із степенів одночленів, які входять до многочлена

Запитання 3

Виберіть правильні кроки алгоритму для розкладання многочленів на множники винисенням спільного множника за дужки (виберіть декілька варіантів)

варіанти відповідей

визначити спільний множник

згрупувати члени многочлена так, щоб кожна група мала спільний множник

на основі розподільної властивості множення записати вираз у вигляді добутку

винести спільний множник за дужки в кожній групі

Запитання 4

Виберіть правильні кроки алгоритму для розкладання многочлена на множники способом групування (виберіть декілька варіантів)

варіанти відповідей

визначити спільний множник для усіх членів

члени многочлена згупувати так, щоб кожна група мала спільний множник

в кожній групі винести спільний множник за дужки

на основі розподільної властивості записати вираз у вигляді добутку

Запитання 5

Яке правило виконання дії зображено на малюнку?

варіанти відповідей

множення одночлена на многочлен

множення двох многочленів

додавання двох многочленів

віднімання двох многочленів

Запитання 6

виконайте множення с(3с-4)

варіанти відповідей

3с - 4с

2 - 4с

2 -4

4с -4

Запитання 7

Розкладіть на множники вираз 6а-6с-ак+кс

варіанти відповідей

(а-с)(6-к)

(а-с)(6+к)

(а-6)(к-а)

(6-к)(а+к)

Запитання 8

Зведіть подібні члени многочлена 2а - 4а + 3а - а.

варіанти відповідей

1

0

а

Запитання 9

Звести многочлен -7х2 - 3х - 6х2 + 8х -10 до стандартного вигляду.

варіанти відповідей

-13х2 - 5х - 10

13х2 - 5х - 10

-8х2

-13х2 + 5х - 10

2 + 5х - 10

Запитання 10

Піднести одночлен до степеня (- 5у5а3с)3 .

варіанти відповідей

25у15а9с3

- 25у15а9с3

- 125у15а9с3

- 15у15а9с3

-5у15а9с3

Запитання 11

Винести спільний множник за дужки

- 24х2у - 12ху2 + 6ху

варіанти відповідей

- 6ху(4х + 2у - 0)

- 6ху(-4х - 2у + 1)

- 6ху(4х + 2у - 1)

- 6ху(4ху + 2у - 1)

6ху(-4х - 2у + 0)

Запитання 12

Знайти різницю многочленів

6х - 14 і - 8х + 10

варіанти відповідей

- 2х - 24

14х - 24

- 14х - 4

2х - 4

- 2х - 4

Запитання 13

Подати у вигляді добутку ас - 6с + ау - 6у.

варіанти відповідей

(6 - а)(с + у)

(а - у)(с + 6)

(а - с)(6 + у)

(а - 6)(с + у)

(а + у)(6 - с)

Запитання 14

Спростити вираз

- 3у(у - 2) - (у - 2)(у + 8) - 20.

варіанти відповідей

- 4у2 + 12у - 36

- 4у2 - +12у - 4

- 3у4 + 12у - 36

- 4у2 - 4

- 4у2 + 4

Запитання 15

Виконайте множення:

(у - 2)⋅(у + 2)

варіанти відповідей

у2 - 8у + 4

у2 + 4

у2

у2 - 4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест