29 травня о 18:00Вебінар: Філософія для дітей: закордонні та українські практики

Многочлени

Додано: 20 березня
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 16 разів
6 запитань
Запитання 1

Многочленом називають

варіанти відповідей

суму кількох многочленів

суму кількох одночленів

суму подібних доданків

суму однакових чисел

Запитання 2

Виберіть правильні кроки алгоритму для розкладання многочленів на множники винисенням спільного множника за дужки (виберіть декілька варіантів)

варіанти відповідей

визначити спільний множник

згрупувати члени многочлена так, щоб кожна група мала спільний множник

на основі розподільної властивості множення записати вираз у вигляді добутку

винести спільний множник за дужки в кожній групі

Запитання 3

Подібними членами многочлена називаються

варіанти відповідей

подібні доданки многочлена

спільні множники у членах многочлена

спільні степені у членах многочлена

найбільший із степенів одночленів, які входять до многочлена

Запитання 4

Виберіть правильні кроки алгоритму для розкладання многочлена на множники способом групування (виберіть декілька варіантів)

варіанти відповідей

визначити спільний множник для усіх членів

члени многочлена згупувати так, щоб кожна група мала спільний множник

в кожній групі винести спільний множник за дужки

на основі розподільної властивості записати вираз у вигляді добутку

Запитання 5

Яке правило виконання дії зображено на малюнку?

варіанти відповідей

множення одночлена на многочлен

множення двох многочленів

додавання двох многочленів

віднімання двох многочленів

Запитання 6

Щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно

варіанти відповідей

записати їх суму, розкрити дужки та звести подібні члени

кожен член одного многочлена помножити на кожен член іншого многочлена і отримані добутки додати

одночлен помножити на кожен член многочлена і отримати добутки додати

записати їх різницю, розкрити дужки та звести подібні члени