Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Онлайн-тести з алгебри 7 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Алгебра, 7 клас
Створено 5 липня
Приклад запитання: Обчисли значення виразу:
Приклад запитання: Виконайте множення та спростіть вираз:(5a - 7)(3a + 1)  
Приклад запитання: Розкладіть на множники:2х(а+b)+y(a+b)
Алгебра, 7 клас
Створено 30 червня
Приклад запитання: Виконайте множення: (а-2)(d+5)
Алгебра, 7 клас
Створено 29 червня
Приклад запитання: Виконайте множення: -m(m-6)
Алгебра, 7 клас
Створено 28 червня
Приклад запитання: Знайдіть суму многочленів:-12a+d та 16a-d
Алгебра, 7 клас
Створено 27 червня
Приклад запитання: У многочлена стандартного вигляду є подібні доданки?
Приклад запитання: Яка з наведених пар чисел є розв'язком рівняння 2х + 3у = 6?
Приклад запитання: Сума двох чисел 59, а їх різниця 5.Яка із наведених систем рівнянь відповідає цій умові?
Алгебра, 7 клас
Створено 16 червня
Приклад запитання: Вкажіть рівність у якій правильно виконано підстановку для розв'язування системи рівнянь
Приклад запитання: Систему двох лінійних рівнянь з двома змінними не можна розв'язати яким способом ... 
Приклад запитання: Вказати рівносильні рівняння
Приклад запитання: Систему двох лінійних рівнянь з двома змінними не можна розв'язати Яким способом ... 
Приклад запитання: .
Алгебра, 7 клас
Створено 10 червня
Приклад запитання: Розкрийте дужки(х+5)(у+6)
Приклад запитання: Виконайте множення та спростіть вираз:(5a - 7)(3a + 1)  
Алгебра, 7 клас
Копія з тесту: Підсумковий тест
Приклад запитання: Спрости вираз: (х3)4 · х2
Алгебра, 7 клас
Створено 7 червня
Приклад запитання: Спростити вираз -(3ху3)2⋅2х4у
Алгебра, 7 клас
Створено 6 червня
Приклад запитання: Укажіть рівняння, коренем якого є число 16
Приклад запитання: 1. Доповніть речення: "Правило, за допомогою якого за кожним значенням незалежної змінної можна знайти єдине значення залежної змінної називається ..."
Приклад запитання: Яка з наведених пар чисел є розв'язком рівняння 2х + 3у = 6?
Приклад запитання: Які рівняння рівносильні рівнянню: 3х = 15
Приклад запитання: Вказати рівносильні рівняння
Приклад запитання: Які рівняння рівносильні рівнянню: 3х = 15
Приклад запитання: Подайте у вигляді степеня x4 ∙ x5 : (x3)2
Приклад запитання: Розкладіть на множники:4х2 - 25