27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Онлайн-тести з алгебри 7 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Розв'язком системи двох лінійних рівнянь з двома змінними є ...
Алгебра, 7 клас
Створено 13 квітня
Приклад запитання: 1.Лінійним рівнянням називається рівняння виду:
Алгебра, 7 клас
Створено 12 квітня
Приклад запитання: Виберіть правильне твердження:
Приклад запитання: Розв'язком системи рівнянь ⌈ х +у =1⌊х - у =3 є пара чисел
Приклад запитання: Розв’язком якої з наведних систем рівнянь є пара чисел (-1; 6)?
Приклад запитання: Графік якого рівняння зображено на малюнку? 
Алгебра, 7 клас
Створено 12 квітня
Приклад запитання: Позначте лінійні функції:
Приклад запитання: Які з пар чисел являються розв'язками рівняння 3у-5х=21?
Приклад запитання: У перший вагон завантажили в три рази більше вугілля, ніж у другий. Скільки тонн вугілля завантажили в другий вагон, якщо у два вагони завантажили 56 т вугілля?Складіть рівняння та розв'яжіть його
Приклад запитання: Знайдіть корінь рівняння:3(4x - 5) - 10(2x - 1) = 7(x + 1)
Приклад запитання: Що є розв'язком лінійного рівняння з двома змінними?
Алгебра, 7 клас
Створено 11 квітня
Приклад запитання: Що є розв'язком лінійного рівняння з двома змінними?
Приклад запитання: Знайдіть корінь рівняння:3(4x - 5) - 10(2x - 1) = 7(x + 1)
Приклад запитання: В якому із виразів правильно виражена одна змінна через другу в рівнянні х+у=6
Приклад запитання: Яке рівняння є лінійним?
Приклад запитання: Яким способом задано функцію?
Приклад запитання: В рівнянні 3х - 6 = 5 + х після переносу доданків з одної частини в іншу, отримали
Алгебра, 7 клас
Створено 10 квітня
Приклад запитання: Яка з точок належить графіку рівняння Х + У = 9 ?
Приклад запитання: Винесіть спільний множник за дужки -6х2 + 3х
Приклад запитання: Яка з пар чисел є розв’язком рівняння х2 – у2 = 3х?
Алгебра, 7 клас
Створено 9 квітня
Приклад запитання: Знайти різницю многочленів(a2 - 2a + 9) - (a2 - 3a)
Приклад запитання: Подати у вигляді многочлена вираз (5х-4)(5х+4)
Приклад запитання: Розв'язати систему двох лінійних рівнянь із двома змінними означає ...
Приклад запитання: Рівність, що містить змінну називається
Приклад запитання: Графік якого рівняння зображено на малюнку? 
Приклад запитання: Укажіть пару чисел (х; у), яка є розв’язком системи рівнянь 
Приклад запитання: Графік якого рівняння зображено на малюнку?