Діагностичний

Тест з вибором правильної відповіді

Додано: 29 серпня 2019
Предмет: Алгебра, 8 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Числові вирази і вирази зі змінними називають…

варіанти відповідей

рівняннями

цілими виразами

нерівностями

алгебраїчними виразами

Запитання 2

При якому значенні a рівняння 3ax=12-x має корінь -9?

варіанти відповідей

3/7

-21/27

7/9

-7/9

Запитання 3

Яке рівняння не має коренів? 

варіанти відповідей

x2=0

x2=-1

|x|=x

|x|=-x

Запитання 4

Квадрат суми двох виразів дорівнює…

варіанти відповідей

a2+2ab+b2

a2-b2

a2+b2  

a2-2ab+b

Запитання 5

Який з виразів тотожно рівний даному a3+b3?

варіанти відповідей

a3+3a2 b+3ab2+b3

(a+b)3

(a2+b2 )(a-b)

(a+b)(a2-ab+b2 )

Запитання 6

Скільки коренів має система лінійних рівнянь , якщо

a1/a2 ≠   b1/b2  ?

варіанти відповідей

1

жодного

2

безліч

Запитання 7

Лінійним рівнянням з двома змінними називають рівняння виду…

варіанти відповідей

ax+by=c, де x-змінна a,b,c,y- числа

ax+by=с, де x,y-змінні, a,b,c- числа

ax=b, де а, х-  змінні, в - число

y=ax+b ,    де а≠0

Запитання 8

Графік функції y=kx+b …

варіанти відповідей

утворює з додатним напрямом осі абсцис гострий кут, якщо k=0

утворює з додатним напрямом осі абсцис тупий кут, якщо k<0

cпівпадає з віссю абсцис, якщо k≠0 і b=0

паралельний осі абсцис, якщо k=0 і b=0

Запитання 9

Яка з властивостей не є основною властивістю рівнянь?

варіанти відповідей

У будь-якій частині рівняння можна розкрити дужки або звести подібні доданки

Рівнянням з однією змінною називається рівність з невідомим значенням змінної

Будь-який доданок можна перенести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши його знак на протилежний

Обидві частини рівняння можна помножити або поділити на одне й те ж, відмінне від нуля число

Запитання 10

Степенем числа а з натуральним показником п

варіанти відповідей

більшим за 1, називають добуток п множників, кожен з яких дорівнює а

більшим за 0, називають добуток п множників, кожен з яких дорівнює а

більшим за 1, називають добуток шести множників, кожен з яких дорівнює а

більшим за 1, називають суму п множників, кожен з яких дорівнює а

Запитання 11

Числовий множник одночлена стандартного вигляду називають…

варіанти відповідей

степенем числа

коефіцієнтом одночлена

множником

доданком

Запитання 12

У подібних одночленів…

варіанти відповідей

однакові коефіцієнти

однакові букви

однакові буквені частини

однакові степені змінних

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест