5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Б-11. 49. Дисперсія, інтерференція, дифракція світла

Додано: 12 квітня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 25 разів
12 запитань
Запитання 1

Світло якого з перелічених кольорів поширюється в атмосфері з найбільшою швидкістю? 

варіанти відповідей

зеленого

червоного

жовтого

фіолетового

Запитання 2

Світло якого з перелічених кольорів поширюється у вакуумі з найбільшою швидкістю? 

варіанти відповідей

жовтого

зеленого

фіолетового

Швидкість усіх складових спектра однакова

Запитання 3

Веселка – це … 

варіанти відповідей

Оптичне явище, що виникає при огинанні світловими хвилями малих крапель води

Оптичне явище, що виникає внаслідок накладання світлових хвиль

Оптичне явище, що виникає внаслідок розкладання білого світла у спектр при заломленні на краплях води

Запитання 4

Чому небо має блакитний колір? 

варіанти відповідей

Бо хвилі цієї ділянки спектра зазнають найбільшого розсіяння

Бо світлові хвилі цієї ділянки спектра найкраще огинають мікрочастинки, що містяться в атмосфері

Бо світлові хвилі цієї ділянки спектра найбільше поглинаються атмосферою

Запитання 5

На якому явищі ґрунтується дія спектроскопа?

варіанти відповідей

Дисперсія

Дифракція

Інтерференція

Запитання 6

При проходженні світла через отвір, розміри якого порівняні з довжиною світлової хвилі, спостерігається … 

варіанти відповідей

Дисперсія світла

Дифракція світла

Інтерференція світла

Запитання 7

Світлові хвилі називають когерентними, якщо вони мають … 

варіанти відповідей

Сталу різницю фаз у деякий момент часу

Однакову частоту

Однакову амплітуду коливань       

Однакову частоту і незмінну різницю фаз

Запитання 8

За якої з наведених нижче умов може спостерігатись інтерференція двох пучків світла з різними довжинами хвиль? 

варіанти відповідей

Однакова амплітуда коливань             

Однакова амплітуда і початкова фаза            

Однакова різниця ходу хвиль

Не спостерігається за жодних умов

Запитання 9

Явище накладання хвиль, унаслідок якого в деяких точках простору спостерігається стійке в часі посилення (або послаблення) результуючих коливань - це

варіанти відповідей

поляризація світла

дисперсія

дифракція

інтерференція

Запитання 10

Явище розкладання світла у спектр, зумовлене залежністю показника заломлення середовища від частоти світлової хвилі - це ...

варіанти відповідей

дисперсія світла

інтерференція світла

дифракція світла

Запитання 11

У спектрі виділяють ..... кольорів

варіанти відповідей

3

5

7

8

Запитання 12

Обгинання світловими хвилями межі непрозорих тіл і проникнення світла в ділянку геометричної тіні - це явище, яке називається...

варіанти відповідей

дисперсія світла

дифракція світла

інтерференція світла

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест