Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера.

Додано: 22 жовтня 2020
Предмет: Фізика
Тест виконано: 123 рази
6 запитань
Запитання 1

Як зміниться сила Ампера, що діє на провідник зі струмом в однорідному магнітному полі, при збільшенні індукції магнітного поля в 2 рази? Провідник розташований перпендикулярно до вектора магнітної індукції.


варіанти відповідей

зменшиться в 4 рази

зменшиться в 2 рази

збільшиться в 4 рази

збільшиться в 2 рази

Запитання 2

1.     Як зміниться сила Ампера, що діє на прямолінійний провідник зі струмом в однорідному магнітному полі, при зменшенні сили струму в провіднику в 3 рази? Провідник розташований перпендикулярно до вектора магнітної індукції.


варіанти відповідей

збільшиться у 3 рази

зменшиться у 3 рази

збільшиться у 9 разів

зменшиться у 9 разів

Запитання 3

1.     Як зміниться сила Ампера, що діє на прямолінійний провідник зі струмом в однорідному магнітному полі, при збільшенні сили струму в провіднику в 2 рази та зменшенні довжини провідника в 2 рази? Провідник розташований перпендикулярно до вектора магнітної індукції.


варіанти відповідей

зменшиться у 2 рази

не зміниться

збільшиться у 4 рази

зменшиться у 4 рази

Запитання 4

Силу, з якою магнітне поле діє на провідник із струмом називають

варіанти відповідей

Силою Ампера

Силою Архімеда

Силою Кулона

Силою Струму

Запитання 5

За якою формулою можна обчислити силу, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом? 


варіанти відповідей

F A=BIlsinα ;

B=F/ Il;     

FA=ρVg

F A=BIlcosα ;

Запитання 6

Визначте напрям дії сили Ампера на провідник,

переріз якого показано на малюнку б)


варіанти відповідей

угору; 

униз ;

праворуч; 

ліворуч

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест