24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Документальне оформлення продажу товарів

Модуль ООІ та ПЗ-1.5.3 Виконання операцій із оформлення документації та гарантійного обслуговування споживачів до оформлення документації

Додано: 31 березня
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 10 разів
12 запитань
Запитання 1

Яким первинним документом підтверджується факт надання послуг?

варіанти відповідей

Договір про надання послуг

Акт виконаних робіт

Угода зі споживачем

Фіскальний чек

Запитання 2

Як називається документ, що містять описи замовлених Послуг/Робіт, із зазначенням технічного завдання, строків, якості Послуг/Робіт?

варіанти відповідей

Проект

Хмара

Меню

Специфікація

Запитання 3

Якому поняттю відповідає дане визначення: «це встановлення одноманітності в складанні і оформленні документів»?

варіанти відповідей

Трафарет

Анкета

Уніфікація

Справа

Запитання 4

Якому поняттю відповідає дане визначення: «це встановлення і застосування правил з метою впорядкування діяльності в певній області в користь і за участю всіх зацікавлених сторін для досягнення загальної економії при дотриманні умов використання і вимог експлуатації»?

варіанти відповідей

Стандартизація

Анкета

Трафарет

Уніфікація

Запитання 5

Якому документу відповідає дане визначення: «це правовий акт, виданий керівником з метою рішення оперативних питань, який має обмежений термін дії і стосується вузького круга осіб»?

варіанти відповідей

Наказ

Розпорядження

Договір

Лист

Запитання 6

Якому документу відповідає дане визначення: «це документ, який фіксує згоду сторін про встановлення будь-яких відносин і регулює ці відносини»

варіанти відповідей

Розпорядження

Договір

Лист

Запит

Запитання 7

Документ, який містить зведення про виконання завдання, підготовку заходів, доручення і їх проведення, які подається вищій установі або посадовцю називається...

варіанти відповідей

Уніфікація

Реєстрація

Звіт

Резолюція

Запитання 8

Уніфікація – це…..?

варіанти відповідей

це встановлення одноманітності в складанні і оформленні документів

це встановлення і застосування правил з метою впорядкування діяльності в певній області

це запис необхідних відомостей про документи

це текст, в якому незмінна інформація представлена у вигляді переліку питань, які передбачають суворо певний набір відповідей

Запитання 9

Протокол - це

варіанти відповідей

це документ, який видається посадовими особами, державними органами, установами, підприємствами в межах їх компетенції й має обов'язкову юридичну силу щодо громадян (працівників) та підлеглих установ, яким адресований

документ, який є частиною основного документу, потрібною для вирішення окремого питання

це офіційний документ, який підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб.

це документ, в якому фіксується хід обговорення питань і рішення, прийняті колегіальними органами на зборах, нарадах, конференціях тощо

Запитання 10

У скількох примірниках складають акти?

варіанти відповідей

Кількість примірників акта визначається практичними потребами: перший примірник направляють до організації вищого рівня, другий — керівникові організації, третій — підшивають у справу

  Кількість примірників акта визначається практичними потребами та нормативними документами

 акт складають у трьох примірниках

Кількість примірників акта визначається нормативними документами: перший примірник направляють до організації вищого рівня, другий — керівникові організації, третій — підшивають у справу

Запитання 11

Яким нормативним документом керуються при оформленні службового листа?

варіанти відповідей

Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"

 Правові акти з діловодства

Національний стандарт України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003

Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг"

Запитання 12

Для чого призначена службова записка?

варіанти відповідей

для адресування керів­никові структурного підрозділу, установи, вищої організації, у якій викладається інформація про факти, події, ситуацію, що склалася, виконану роботу тощо, а також наводяться свої висновки й пропозиції.


для адресування керівнику організації у поясненні дійсної ситуації, фактів, дій або вчинків працівника на вимогу керівника, а у деяких випадках — за ініціативою працівника.

для здійснення комунікативних зв’язків на одному рівні управління (між структурними підрозділами) і може адресуватись від керівництва до підлеглих, мати узагальненого адресата чи автора.

для документального оформлення письмових телефонних переговорів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест