Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм. 9кл.

Додано: 27 вересня 2022
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 233 рази
12 запитань
Запитання 1

За допомогою чого Фарадей отримав електричний струм?

варіанти відповідей

Електричного поля.

Магнітного поля Землі.

Магнітного поля постійного магніту.

Електричного поля позитивного заряду.

Запитання 2

Якщо кількість ліній магнітної індукції, що пронизують поверхню, обмежену замкнутим контуром змінюється, то у ньому виникає ...

варіанти відповідей

електричний опір.

магнітне поле.

магнітна індукція.

електричний (індукційний) струм.

Запитання 3

Якщо магніт наближати до замкненої котушки, то котушка буде ...

варіанти відповідей

залишатися нерухомою.

обертатися.

притягуватися.

відштовхуватися.

Запитання 4

Що спостерігатимемо в колі з котушкою В, при замиканні і розмиканні кола з котушкою А?

варіанти відповідей

В колі з котушкою В нічого не спостерігатимемо.

В колі з котушкою В виникатиме струм.

В колі з котушкою В при замиканні кола з котушкою А виникатиме струм, а при розмиканні не виникатиме.

В колі з котушкою В при розмиканні кола з котушкою А виникатиме струм, а при замиканні не виникатиме.

Запитання 5

Чим супроводжується змінне магнітне поле в навколишньому просторі?

варіанти відповідей

Створенням електростатичного поля.

Створенням диполів.

Появою магнітного поля.

Появою вихрового електричного поля.

Запитання 6

На вільні заряджені частинки в провіднику, створюючи індукційний струм, діє ...

варіанти відповідей

електричне поле.

магнітне поле.

сила Ампера.

сила Архімеда.

Запитання 7

Якщо магніт віддаляти від котушки, то котушка ...

варіанти відповідей

не реагуватиме.

відштовхуватиметься від магніту.

притягуватиметься до магніту.

коливатиметься.

Запитання 8

Електромеханічний генератор - це пристрій, в якому механічна енергія перетворюється на ...

варіанти відповідей

внутрішню енергію.

потенціальну енергію.

кінетичну енергію.

електричну енергію.

Запитання 9

Генератор складається з ...

варіанти відповідей

статора і обмотки статора.

статора і ротора.

ротора і обмотки ротора.

статора і ротора, обмоток статора і ротора.

Запитання 10

Яке явище лежить в основі роботи генератора змінного струму?

варіанти відповідей

Теплова дія струму.

Магнітна дія струму.

Електростатична індукція.

Електромагнітна індукція.

Запитання 11

З чого складається пристрій "кільця Ленца"?

варіанти відповідей

Три кільця з'єднані коромислом. Одне з них розрізане.

Два кільця з'єднані коромислом. Одне з них розрізане.

Три суцільні кільця з'єднані коромислом.

Два суцільні кільця з'єднані коромислом.

Запитання 12

Явище електромагнітної індукції - це коли

варіанти відповідей

виникає електричний струм в незамкненому провідному контурі, який знаходиться в змінному магнітному полі.

у замкненому провідному контурі виникає електричний струм, якщо кількість ліній магнітної індукції, що пронизують поверхню, обмежену контуром, змінюється.

виникає електричний струм в замкненому провідному контурі, який знаходиться в постійному магнітному полі.

виникає електричний струм в незамкненому провідному контурі, який знаходиться в незмінному магнітному полі.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест